حســـبنا‌الله و نعـــم الوکیل

ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد

نمونه پرونده: استعمال مواد مخدر

نوشته شده توسط  ادمین سایت شهریور 22, 1400

گردشکار: فرمانده انتظامی شهرستان قزوین پلیس پیشگیری و عملیات گزارش مرکز گشتی کلانتری ۱۴ مینودر احتراماً به اعلام مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰  طی گشت زنی اینجانب استوار یکم ترکیب واحد گشتی کوثر به همراه سربازوظیفه جهت بررسی مورد استعمال مواد مخدر آدرس ۱۲ فروردین اعزام که نتیجه به شرح ذیل اعلام می گردد.

 ساعت وصول خبر ۱۰: ۱۲ ساعت حضور در موقعیت اعلامی ۱۵ :۱۲ خلاصه گزارش اولین مامورین در زمینه ماموریت مورخ  بلافاصله به محل  اعلامی اعزام که شخصی به هویت آقای  وحید و آقای رضا در داخل یک دستگاه خودروی پراید سفید رنگ به شماره 000 که در آدرس فوق توقف کرده بودند در حال انتقال مواد مخدر بوده با توجه به این که جرم مشهود بود از داخل خودرو دو عدد پایپ آغشته به مواد مخدر یک عدد فندک اتمی مخصوص استعمال مواد مخدر کشف گردید نامبردگان جهت بررسی بیشتر به همراه خودرو نامبردگان به کلانتری دلالت شدند.

 ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخ .در خصوص موضوع کشف و استعمال مواد مخدر تماس تلفنی بازپرس محترم کشیک دادسرا در جهت اخذ دستور شفاهی اقدام لیک هر دو شماره پاسخگو نبوده ذرات برای هماهنگی به عمل آمده بازپرس کشیک دادسرا 1-متهمان تحویل پلیس مواد مخدر استان شوند۲-مدارک هویتی آن اخذ  ضم پرونده گردد۳. مواد و آلات مشکو فه توزیع گردد۴. اخذ سوابق کیفری انجام شود۵. تا مورخ /تحت نظر باشند۶. خودرو احراز هویت گردد.

برگ اظهارات مشتکی عنه:

 با توجه به گزارش‌های معمولی شما به اتفاق رضا در داخل خودرو سواری پراید در حال استعمال مواد مخدر از نوع شیشه بودید و تعداد ۲ عدد پایپ و فندک کشف گردید شرح دهید؟ قبول دارم و تمامی اموال مشکوه نیز در داخل خود را کشف گردیده است که سابقه اعتیاد دارید؟ حدود سه ماه می باشد مواد را شروع کردم ولی قبلاً سال پیش نیز سابقه مواد داشتم مواد مصرفی خود را از کجا و به چه قیمتی خریداری میکنید؟ در نواب خریداری و روزانه ۱۰۰ هزار تومان مصرف دارم.

چند وقت می باشد که سابقه اعتیاد مصرف دارید؟ سابقه مصرف دارم و چند بار نیز شیشه مصرف کردم چقدر مصرف دارید؟ روزانه حدود ۵ هزار تومان می باشد

تحقیق از رضا: اتهام شما دایر بر مشارکت در نگهداری دو عدد پایپ و استعمال شیشه حسب گزارش مرجع انتظامی و اقرار شما می باشد اگر دفاعی دارید بیان کنید؟ ندارم من مصرف‌شیشه ندارم و پایپ نیز مال من نمی باشد

 شما در مرجع انتظامی اعلام کرده اید مواد را از نواب خریداری و روزانه ۷۰۰۰ تومان مصرف دارید؟ مصرف ندارم و هم چنین حرفی نزدم.

 اتهام شما دایر بر مشارکت در نگهداری ۲ عدد پایه و استعمال شیشه حسب گزارش مرجع انتظامی صورتجلسه کشف پایپ و اقرار شما میباشد دفاعی دارید بیان کنید؟ قبول دارم پایپ ها متعلق به من است و وحید روی من فوت کرده بود اعصابم خورد بود شیشه مصرف کردم من مصرف ندارم و چون اعصابم خورد بود مصرف کردم

 به عنوان آخرین دفاع اگر مطلبی دارید بیان کنید؟ اتهام را قبول ندارم

 قرار کفالت به تاریخ ... شعبه هشتم بازپرسی به مبلغ چهارصد میلیون ریال

 قرار نهایی دادسرا

اتهام: نگهداری دو عدد پایپ، استعمال شیشه بتاریخ ۱1/10/98در وقت فوق العاده جلسه شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد با توجه به گرانی اوراق و محتویات پرونده ختم تحقیقات را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید قرار جلب به دادرسی و قرار منع تعقیب

دادستان محترم عمومی و انقلاب قزوین

سلام علیکم

 در خصوص اتهام آقای وحید دایر بر نگهداری دو عدد پایپ استعمال شیشه گزارش مرجع انتظامی،  صورتجلسه توزین و اقرار متهم،محرز و مسلم است قرار جلب به دادرسی و مستند به مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مبارزه با مواد مخدر وماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری صادر اعلام میدارد. در خصوص فرد دیگر مذکور در گزارش به نام آقای رضا ....  چون حسب تحقیقات معموله دلیل کافی که حاکی از انتساب بزه به وی باشد به دست نیامده است مستند به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌شود. دفتر پرونده به نظر مقام محترم اظهار نظر برسد. در صورت موافقت قرار منع تغییر ابلاغ و در خصوص قرار جلب به دادرسی پرونده پس از صدور کیفرخواست از آمار کسر و به دادگاه انقلاب ارسال شود.

 به تاریخ  ... در وقت رسیدگی جلسه شعبه دوم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان قزوین مجرم وحیدحضور دارد حسب محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی کیفرخواست صادره سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام شما دایر و نگهداری دو عدد پایپ و استعمال شیشه تفهیم می شود از خود دفاع کند؟ قبول دارم و تقاضای کمک دارم و الان ترک کردم و دیگر تفریحی شیشه نمی‌کشم و دو روز بازداشت ماندم و ترک کردم

 اتهام شما مجدداً به شرح مذکور تفهیم می شود به عنوان آخرین دفاع از مطلبی دارید مشروح بیان نمایید؟ قبول دارم و تقاضای بخشش دارم. دادگاه ختم جلسه  را اعلام و به شرح  اتخاذ تصمیم می نماید

 

در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان قزوین به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است و پرونده تحت نظر است. دادگاه بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح آتی مبادرت به صدور و اعلام رای می نماید.

 رای دادگاه

 کیفرخواست شماره ... صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین برای آقای وحید ....  فرزند محمد به اتهام نگهداری دو عدد پایپ و استعمال شیشه درخواست مجازات گردیده است. با عنایت به گزارش مرجع انتظامی صورتمجلس توزیع را متهم به ارتکاب به اتهام انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم می‌باشد. و دادگاه متهم را به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر برای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی  و با احرازجهاد تخفیف( اقرار متهم و فقدان سابقه کیفری موثر متهم و وضع خاص متهم) به استناد بند ت ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ردیف ۱ جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ و تبصره ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، پرداخت مبلغ ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از ۴۰ ضربه شلاق تعزیری به پرداخت مبلغ ۶ میلیون ریال جزای نقدی بابت اتهام استعمال شیشه بعد از پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی بابت اتهام نگهداری وسیله استعمال مواد مخدر و روانگردان( نگهداری دو عدد پایپ) محکوم می نماید. به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اشد یعنی مجازات تعیین شده برای تمام اعمال شش قابل اجرا می باشد.( ایام بازداشت قبلی محاسبه گردد) هرگاه برای قاضی محترم اجرای احکام کیفری محرز گردد که متهم فاقد مالی جهت پرداخت جزای نقدی میباشد یا اموال قابل شناسایی نیست جزای نقدی با رعایت ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات  به حبس بدل از جزای نقدی تبدیل می گردد. به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به ضبط وسیله استعمال مواد مخدر روانگردان و ضبط مواد مخدر روانگردان کشف شده به نفع دولت جهت استفاده در صنایع داروسازی و آزمایشگاهی صادر و اعلام میگردد و در صورتی که مواد مخدر روانگردان مذکور قابل استفاده در صنایع داروسازی یا آزمایشگاهی یا استفاده مشروع دیگری نباشد،  معدوم گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان قزوین می باشد .

 

نظریه وکیل:

نگهداری و حمل مواد مخدر یکی از جرایم مرتبط با مواد مخدر است. نگهداری از مواد به هر نحوی جرم است و مجازات متناسب با میزان و نوع مواد مخدر برای آن تعیین شده است. حمل و نگهداری مواد مخدر دو جرمی هستند که از لحاظ عنصر مادی یعنی رفتار فیزیکی و عمل ارتکابی بسیار به یکدیگر شباهت دارند.

نگهداری از مواد مخدر به شیوه های گوناگونی انجام می شود.ممکن است نگهداری از مواد مخدر در انبار و یا سوله های خارج شهر باشد و یا در خانه و منزل شخصی و یا در شرکت و موسسات و یا در آشپزخانه ها.در خصوص حمل مواد مخدر هم این چنین است.حمل مواد مخدر می تواند گروهی باشد یا فردی.توسط خودرو باشد  یا موتور یا کامیون و تریلی ومنظور از استعمال مواد مخدر، هرگونه عملی است که منتهی به ورود مواد مخدر به بدن می‌شود

به نقل از سازمان قضایی نیروهای مسلح، ماده مخدر نامی عمومی برای انواع مختلفی از داروها و ترکیبات طبیعی و شیمیایی است که اغلب به دلیل احتمال ایجاد وابستگی به مصرف، جزو مواد اعتیادآور طبقه‌بندی‌شده و معمولاً خریدوفروش آن‌ها ممنوع است

آخرین ویرایش در دوشنبه, 22 شهریور 1400 08:06
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات
« اکتبر 2021 »
دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنچ‌شنبه جمعه شنبه یک‌شنبه
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9  

  021-88689911-3  

  info@Drsoheiltaheri.com  

  www.drsoheiltaheri.com  

تماس با ما