حســـبنا‌الله و نعـــم الوکیل

ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد

دکتر سهیل طاهری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت علمی دانشگاه از سال 1382

وکیل تهران

«بهترین وکیل خــــــــــــــــــداست»

resanehok.png
4shnabeh.png
porseman.png
kargah.png

نظریات مشورتی در موضوع قانون صدور چک 1397-08-13

نوشته شده توسط  ادمین سایت خرداد 25, 1401

1*

1401/01/28

 7/1400/1761

 شماره پرونده: 1761-88-1400 ح

 استعلام:

در صورت صدور چک در وجه شخص معین و خط خوردن عبارت (حواله کرد)، آیا این چک با ظهرنویسی قابل انتقال است؟ در صورت برگشت خوردن چک، آیا این شخص حق اقدام شکایت کیفري دارد؟

پاسخ:

با توجه به اینکه خطزدن عبارت «به حواله کرد» در متن چک توسط صادرکننده و پذیرش آن از سوي شخصی که چک در وجه وي صادر شده است، به معناي تراضی ایشان بر عدم ظهرنویسی و انتقال چک به غیر است و از آنجا که دلیلی بر عدم اعتبار چنین توافقی وجود ندارد، علی الاصول معتبر است؛ در نتیجه ظهرنویسی آن، فاقد اثر نسبت به صادرکننده است و منتقل الیه موضوع ماده 11 قانون صدور چک (اصلاحی 1372 ) حق شکایت کیفري علیه صادرکننده ندارد. بدیهی است با توجه به امضاي ظهرنویس چک به عنوان سند عادي علیه وي قابل استناد است.

دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

کلیدواژه: چک    حواله کرد            شکایت کیفری علیه صادرکننده

  

2*

1401/01/16

 7/1400/1706

شماره پرونده: 1706-88-1400 ح

استعلام:

چکهایی که به اطلاعات ماده 318 قانون تجارت مشمول مرور زمان می شوند دادگاه در خصوص اینکه چه تصمیمی در خصوص اصل مبلغ چک اتخاذ نماید خسارت تاخیر تادیه این چکها بر اساس راي وحدت رویه شماره 812 براي مورخ 1/4/1400  می باشد و از تاریخ تقدیم دادخواست یا تاریخ گواهی عدم پرداخت محاسبه خواهد شد؟

 پاسخ:

با توجه به اینکه در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلت هاي مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعواي مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً میتواند در خصوص مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وي رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأي وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه میشود.

 دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

کلید واژه : مرور زمان چک       خسارت تاخیر تادیه چک     چک    مهلتهای قانونی

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 25 خرداد 1401 05:48
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات
تماس با ما