حســـبنا‌الله و نعـــم الوکیل

ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد

نمونه پرونده: شروع به سرقت تعزیری

نوشته شده توسط  ادمین سایت شهریور 07, 1400

گردشکار:

 پليس اطلاعات و امنيت عمومي به: رياست محترم پليس آگاهي خبر واصله حاكي از آن است شخصی به هويت ...... با همكاري يك نفر افغاني قصد دارند در آينده نزديك اقدام به سرقت احشام نمايند.

 گزارش تاريخ صورتجلسه اينجانب ستواندوم در معيت گروهبانيكم احسان ...... و گروهبانيكم محسن...... و سرباز وظيفه مسعود ..... كه با خودروي تويوتا در موقعيت در حال انجام خدمت و گشت زني بوديم به يك خودروي پرايد سواري سفيد به رانندگي .... و سرنشين اتباع بيگانه .... به هويت قدوس ... مشكوك و مظنون شديم كه در هنگام ايست دادن به خودرو و بررسي داخل صندلي عقب خودرو تعداد 6 رأس گوسفند و در صندوق عقب تعداد ، رأس گوسفند كه جمعاً 6 رأس ميباشد به طور ماهرانه اي جا سازي نموده بودند كه حين بررسي اتباع بيگانه به سمت بيابان پا به فرار گذاشت كه نهايتا" توسط گروهبانيكم احسان ..... دستگير گرديد كه در همان حين صاحبان گوسفندان با خودروي سواري RD به موقعيت مذكور پيوست و احشام را شناسايي نمودند كه در همين راستا خودرو به همراه متهمين و احشام صحيح و سالم بدون هيچ كم و كسري به ستاد فرماندهيعودت داده شد كه مراتب در حضور حاضرين به امضاء رسيد.

صورتجلسه مورخ 6/،/00 در ساعت8:30 مورخه يوم جاري در جهت شناسايي احشام مسروقه دست اظهارات شاكي ...... مأمورين با حضور در محل زندگي و گله داري احشام تحقيقات محلي از اهالي و معتمدين محل به شرح ذيل جملگي اظهار داشتند كه تعداد 6 رأس احشام مكشوفه از سارقين پرونده به شرح علایم و نشانه هاي موجود. متعلق به شاكي پرونده ميباشد كه مراتب عيناً در محل صورت جلسه و به امضاء رسيد. صورتجلسه تنظيمي توسط ستوانيكم مجتبي..... گروهبانيكم مجتبي ... اظهارات شاكي:. بنده ديروز سرشب گوسفندان را انداختم به زاغه و برگشتم رفتم به خانه و در ساعت ، صبح به من زنگ زدند كه گوسفندان به تعداد 6 رأس به سرقت بردن و كسانيكه به من زنگ زدند از هم محلی ها بودند. س ـ آيا شما اين متهمين را ميشناسيد؟ ج ـ خير، محلی ها ميگويند اين افراد ديشب ساعت 0 به سر گله گشت ميزدند. س ـ آيا گوسفندان شما نشاني دارند؟ ج ـ بله گوسفندان من از گوش سمت چپ داراي چاك و داغ نوع الف بر روي سر و پيشاني دارند. اظهارات متهم: اينجانب در تاريخ 6/،/00 به تاکستان رفته ام  و از ..... كه اول بهار به ايشان يونجه چر ا داده ام تعداد 6 گوسفند خريده ام كه مبلغ 6 ميليون تومان به من بدهكار است از دماوند حركت كردم به سمت قزوین كه در ساعت سه نيمه شب  به آن محل  رسيدم كه با ماشين خودم آنها را به قزوین  ميآوردم كه مأمورين مرا دستگير كردند. س ـ آيا قدوس ..... هم با شما بود؟ ج ـ بله او كارگر من ميباشد. س ـ آدرس دقيق خريد گوسفندان تاکستان ... آقاي مراد علي....... س ـ آيا سابقه كيفري داريد؟ ج ـ بله در سال... به جرم چك بلامحل اظهارات متهم: نام: قدوس ............ نام پدر: ع...... تابعيت افغاني ديروز بنده به همراه صاحب كارم به تاکستان رفتيم براي دريافت پول صاحب كار از آقاي مراد علي........ با خودروي ايشان رفتيم و 6 رأس گوسفند از آقاي مرادعلي............ تحويل گرفتيم و شب ساعت ،6 حركت كرديم و در مسير قزوین دستگير شدم. س ـ علت فرار چه بود؟ ج ـ چون كارت نداشتم فرار كردم

جلسه مورخ ... شعبه بازپرسی :متهم ردیف اول گزارش مرجع انتظامي و شكايت شاكي بر سرقت احشام برايتان قرائت ميگردد. ضمناً مفاد ماده 66 قانون مجازات اسلامی در خصوص تخفيف مجازات به شما تفهيم ميگردد: پاسخ: من حاضرم همكاري لازم با دستگاه قضايي و مرجع انتظامي پيرامون موضوع اتهام داشته باشم، شخصي افغاني به نام .....كه مدتي در همجوار ما چوپان بوده با من تماس گرفت و اعلام نمود شخصي به نام .... به تو زنگ ميزند جواب بده ..... با من تماس گرفت و گفت كه 6 رأس گوسفند دارم و ميفروشم و براي خريد در جاده تاکستان با وي قرار گذاشتم و 6 میلیون تومان هم  داشتم كه به او دادم بعد از دستگيري متوجه شدم كه او احشام را سرقت نموده است در ضمن كارگرم هم همراه من بوده است و گوسفندان را به قیمت کمتری میفروخت که  و براي من چهارصد هزار تومان سود داشت.

صدور دستور از سوي دادسرا :

رياست محترم دادسراي شهرستان... ؛ احتراماً خواهشمند است به نيابت از اين شعبه با تفويض كليه اختيارات قانوني و شرعي و با ارجاع امر به احدي از مأمورين دستور فرماييد تا آقاي ..... به اتهام مالخری كه در حوزه قضايی آن شهرستان ساكن ميباشد و با همكاري مأمورين اعزامي با كليه اختيارات به مخفيگاه او وارد و او را دستگير نماييد

. صورتجلسه کلانتری : اظهارات ...... تابعيت افغاني س ـ علت دستگيري خود را بيان كنيد . بنده در مورخه ... در حال چراندن گله خود بودم كه ....... به همراه برادرم آمد به من گفت كه 50 رأس گوسفندان را از گله جدا كنم و آنها را داخل گله خودمان برديم از آنجا نيز جدا كرديم و برديم به طرف كنار جاده تا به ماشين ...... بار بزنيم كه توسط مأمورين دستگير شديم. س ـ گوسفندان كه از گله جدا كرديد متعلق به چه كسي است؟ ج ـ متعلق به شخصي از تهران كه چوپانش ..... است. اظهارات ..... ..... فرزند... تابعيت افغاني س ـ علت دستگيري خود را بيان كنيد . ج ـ من و برادرم براي مهندسي كار ميكنيم كه ...... نيز چوپان است به من گفت ده رأس گوسفند از گله جدا كنم و در ماشين ..... ...... بارگيري كنم به مبلغ 000/100/5 تومان كه دستگير شديم. س ـ گوسفندان متعلق به چه كسي بود؟ ج - متعلق به گله ..... بودكه متعلق به يك شخص تهراني است . س ـ آيا ..... ................. را ميشناسيد؟ ج ـ نه نميشناختيم. اظهارات .... ... فرزند .... سن ،7 ساله من تعداد زيادي گوسفند دارم، آقايان ...... هر دو برادر چوپان من هستند كه 10 رأس از دام من به سرقت رفته است.

جلسه رسيدگي

 دادستان دادسراي عمومي و انقلاب ـ آقاي .... ......: قبول دارم بنده با چوپان افغاني با هماهنگي نامبردگان، ................تعداد هشت رأس بوده كه آن را از گله آقاي مظاهر سرقت و 6 رأس آنرا خودم از گله آقاي ......سرقت و فروخته ام و هماهنگي سرقت جاده تاکستان نیز با من بوده است. سئوال : خطاب به........: كه آيا اتهام سرقت قبول داريد جواب: بله قبول دارم گل محمد مرا اغفال كرده است. دستگيري آقاي سردار توسط کلانتری و صورتجلسه تقديمي اظهارات آقاي .....  اينجانب چوپان دار ميباشم و هيچگونه خلافی نكرده ام شخصي به نام .... كه چوپان ميباشد ميشناسم او برادر من است و هيچگونه گوسفندي از ايشان خريداري ننموده ام. صدور قرار تأمين : به مبلغ پنجاه ميليون تومان وثيقه براي آقايان .....  و قرار كفالت به ميزان دويست ميليون لاير براي ....  ، ..... ، .....   شعبه اول بازپرسی دادسراي عمومي وانقلا

ختم تحقيقات را اعلام و  صدور قرار مجرميت آقايان1-........... 2- ..... و ...  متهمین رديف اول تا چهارم دائر بر سرقت احشام رديف پنجم خريد مال مسروقه رديف ششم معاونت در خريد مال مسروقه و رديف ششم علاوه بر اقامت غيرمجاز رديف هفتم خريد مال مسروقه دادگاه اتهام به نامبردگان را محرز دانستند و مستنداً كه مواد 666 ـ 665 قانون مجازات اسلامی ومواد 56 و 65 قانون نحوه ورود به خاك جمهوري اسلامی ايران ايشان را گناهکار ميداند.

متهم به سرقت نظر به دلایل  زير؛ 1ـ شكايت آقاي ......2ـ اظهارات متهمان 3ـ تحقيقات بعمل آمده 4- اعتراف صريح متهم صرفنظر از اعلام رضايت شاكي مرتكب بزه در تاريخ 6/،/00 گرديده طبق مواد 666 ـ 665 قانون مجازات اسلامی ومواد 56 و 65 قانون نحوه ورود به خاك جمهوري اسلامی ايران گناهكار بوده و تقاضاي مجازاتش ميشود. تاريخ ،/1/00 جلسه رسيدگي شاكيان حضور ندارند،خطاب به ....  با توجه به اظهارات ..... ميگويند ..... مالخر است و قبل از دستگيري يكی از اقوام .....  ميگفت كه او مالخر است البته آقاي ...... اموال غير سرقتي هم ميخرد ولي من تا به حال وسايل دزدي به او نفروخته ام و فقط زنگ زدم و به او گفتم گوسفند ميخري كه گفت بله و در مورد .... مطمئن هستم و يك ميليون تومان پول به او دادم . پس با استعلام توسط اداره آگاهي در خصوص آنكه آيا نامبرده با تلفن هاي ..... تماس گرفته است يا نه؟ اظهارات .... سئوال: حسب كيفر خواست صادره متهم هستيد به سرقت 6 رأس احشام آقاي .... از خود دفاع نماييد. ج: من چوپان آقاي ... هستم و .... در نزديكي ما است و من گوسفند به آقاي .... نداده اند. من قبول ندارم. اظهارات .... س: حسب كيفر خواست صادره متهم هستيد به معاونت در خريد مال مسروقه و اقامت غيرمجاز در خاك ايران. ج: .... زنگ زد به آقاي .... و ساعت ، صبح رفتيم براي خريد گوسفند و صاحب كار من، آقاي ....  يك ميليون تومان پول داد و گوسفند را از .... خريده است و من اطلاع از مسروقه بودن آن ندارم و قبول دارم اقامت من غير مجاز است . آخرين اظهارات .... حسب كيفر خواست صادره متهم هستيد به خريد اموال مسروقه از خود دفاع كنيد من گوسفند خريد و فروش ميكنم وگوسفند مشكوك را خريد و فروش نميكنم و آقاي ..... مالخر ديگري دارد و تا به حال معامله اي با او نداشتم و اتهام را قبول ندارم. آخرين دفاع ... س: حسب كيفرخواست صادره متهم هستيد به سرقت احشام از خود دفاع نمائيد. ج: قبول دارم كه دو رأس گوسفند از اربابم سرقت كردم و به ... دادم كه به آقاي .... بفروشد و من ميدانستم كه آقاي ... گوسفند مي خرد و شماره را دادم و ... به من زنگ زد كه من گوسفند ميخرم. دفاعي ندارم. آخرين دفاع ... قبول دارم كه 0 رأس گوسفند از اربابم سرقت كرده ام و گوسفند را با برادرم .... با هم برديم و دفاعي ندارم. آخرين دفاع .... قبول دارم و دفاعي ندارم.

قرار قبولي وثيقه ،بازپرس با ايداع وثيقه به مبلغ 670 ميليون ریال قبول ميكنم تا ختم دادرسي و اصدار حكم و اجراي دادنامه هر زمان مراجع قضائي متهم .... را احضار و مواعد قانوني حاضر نشد وثيقه مذكور به نفع صندوق دولت ضبط شود . كاهش مبلغ قرار وثيقه تأئيد شده و زنداني آزاد ميشود. خانم فاطمه ...... با ارائه سند مالكيت شماره 660101 الف / 01 پالك ،50 اصلي ... ضمانت آقاي ... را بر عهده ميگيرد. ... اظهار داشت كه ... هيچ دخلي در سرقت نداشته و فقط كمك كرده كه گوسفندان را بارگيري نموده و اطلاعی از مسروقه بودن آنها نداشته است.

رای دادگاه:

دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد .

در خصوص اتهام آقايان ... و .... هر دو چوپان اهل افغانستان داير بر سرقت 6 رأس گوسفند متعلق به آقاي ک.... و اتهام آقاي ... ...... اهل افغانستان و چوپان مبني بر سرقت دو رأس گوسفند و اتهام آقاي ... داير بر سرقت شش رأس گوسفند داير بر معامله اموال مسروقه و آقاي ... ....... اهل افغانستان داير بر معاونت در معامله اموال مسروقه كه از بين متهمين موصوف آقايانن ... و ...  آزاد و بقيه در بازداشت به سر ميبرند. موضوع كيفرخواست اين دادگاه با عنايت به گزارش مرجع انتظامي و نحوه دستگيري متهمين و كشف گوسفندان مسروقه اظهارات ضد و نقيض وي راجع به آنها در بدو دستگيري )تحويل گوسفندان به جاي طلب از شخصي در تاکستان ( و سپس تغيير ادعاهاي خود در مراحل بعدي و اقرار صريح آقايان ....و.... ......... و......... و انكار آقايان........ و........ و....... در مجموع بزهكاري آقايان ....و  .... به شرح فوق محرز دانسته و با در نظر گرفتن رد اموال مسروقه به شاكي  مستنداً به مواد 6 ،و 616 و 666 از قانون مجازات اسلامی حكم محكوميت هر يك  يك سال حبس تعزيري و با احتساب ايام بازداشت قبلي و تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزيري صادر و اعلام ميدارد و در خصوص اتهام وارده بر ديگر متهمين ).......... و........... و..........( نيز نظر به عدم كفايت دليل بر توجه اتهام به آنها مستنداً به اصل 76 از قانون اساسي جمهوري اسلامی ايران حكم به برائت صادر و اعلام ميدارد و در خصوص اتهام آقاي.............. داير بر ورود و اقامت غيرمجاز در خاك ايران نيز با عنايت اقرار صريح بزهكاري وي را محرز دانسته و با در نظر گرفتن وضعيت خاص متهم و مستنداً به مواد يك و 55 از قانون مجازات اسلامی  حكم به محكوميت نامبرده به خارجه در خاك ايران و رعايت بند 1 از ماده 66 حكم به محكوميت نامبرده تحمل نود و يك روز حبس تعزيري و با احتساب ايام بازداشت قبلي و طرد از خاك ايران صادر و اعلام ميدارد رأي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ  قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان خواهد بود.

  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات
« اکتبر 2021 »
دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنچ‌شنبه جمعه شنبه یک‌شنبه
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9  

  021-88689911-3  

  info@Drsoheiltaheri.com  

  www.drsoheiltaheri.com  

تماس با ما