حســـبنا‌الله و نعـــم الوکیل

ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد

نمونه پرونده عملی: رابطه نامشروع

نوشته شده توسط  ادمین سایت شهریور 29, 1400

گردشکار:

گزارش نیروی انتظامی-  احتراما  اينجانب  احد در حال گشت وانجام وظيفه در خیابان بودم كه دو سرنشين  بنام هاي  «روشنك،  ایمان» در ترك موتور بودند  را متوقف كرده بودند   و بنده  به دستوراين 2 نفر  را كه مورد منكراتي  دارند و موتور سيكلت  نيز فاقد  هرگونه  مدارك  مالكيت  مي باشد راتحويل  نمودم.

  طبق  برگ  بازجويي در كلانتري  طرفين  بيان داشتند، كه  در حال رفتن به امامزاده بوديم  و 2 روز  هست كه با هم دوست شديم  و بچه محل مي باشيم  وهيچ ارتباط  غير اخلاقي نيز نداريم.

از متهمان  تحقيقات  مي شود  و آنان  در دفاع  از خود  اقرار  مي نمايند كه قبول  داريم كه همراه يكديگر  بوديم و روشنك  اظهار داشت كه با ایمان يكبار  به سرخيابان  معلمان  رفتيم  و آب ميوه  خورديم  و او  به من گفت  من هر روز تو را بيرون مي برم  براي گردش   تا در محل  تابلو نباشي  چون پسرهاي  محله  مرا اذيت  مي  كردند.  و من هم قبول كردم  و در حال رفتن  به امامزاده بوديم كه  ما را دستگير كردند و از لحاظ  درسي  و اخلاقي  و خانوادگي  موجه هستيم  و تقاضاي  تحقيق  در اين رابطه را داريم.

قرار کفالت:  داديار  محترم با صدور  قرار كفالت بوجه  الكفاله  بیست میلیون تومان تا ختم  رسيدگي  واجراي  حكم را صادر مي نمايد  . و پس از معرفي  كفيل  از سوي  متهمان  قرار قبولي  كفالت  صادر  ميشود  و متهمان آزاد  مي شوند.  و قرار  تحقيقات  محلي  متهمين  را صادر  مي نمايد .

طي صورت جلسه  تحقيقات  محلي از طرف  دايره  اجتماعي  چنين اذعان شده كه در حسب دستور مقام  محترم قضايي  به محل سكونت  متهمين  مراجعه  و از چند تن از ساكنين  منطقه  و كسبه  محل  تحقيقات  غير محسوسي  بعمل آمد  و در مورد  روشنك  به گفته ساكنين  وكسبه  محل ايشان  دررفت و آمد   در محل  با پوشش اسلامي  چادر مي‌باشند  وخانواده  مومني هستند   كه مورد احترام  اهالي محل هستند  در مورد  ایمان نيز به گفته اهالي  محل مشكل  خاصي در محل نداردو از خانواده مومن هست.

صدور قرار جلب  به دادرسی :  داديار  محترم  با بررسي  اوراق   و محتويات  پرونده و گزارش  نيروي  انتظامي  عليه  متهمين  داير  بر رابطه   نامشروع  غير از زنا ،  باتوجه  به گزارش  مرجع  انتظامي  و اقرار متهمان  و ساير اوراق   پرونده  اتهام نامبردگان  محرز مي باشد.  و لذا  به استناد  بند ك م 3 ق  اصلاح و تشكيل  دادگاههاي عمومي و انتقلاب  قرار مجرميت  نامبردگان  صادر و اعلام مي گردد.  و ضمناً در خصوص  اتهام ایمان مبني  بر رانندگي  بدون پروانه   با موتور سيكلت  در اجراي تبصره 3 ماده 3 ق فوق الذكر  پس از موافقت  سرپرست  محترم  پرونده  به دادگاه  ارسال خواهد شد.

صدور كيفر خواست  : دادستان  محترم دادسرا با قرار مجرميت  صادره  موافقت  مي نمايد  و با صدور  كيفر خواست براي متهمان  تقاضاي  مجازات  مي نمايد و پرونده  به دادگاه  صالحه ويژه  اطفال  ارسال مي شود .

اخذ آخرين دفاع، طبق برگ  صورت جلسه ازمتهمين  جهت اخذ  آخرين  دفاع  بازجويي مي شود اتهام شما داير  بر برداشتن  رابطه نامشروع  طبق گزارش  طبق  گزارش  مامورين  انتظامي  و اقرار  صريح  به شما  مجددا  تفهيم  مي شود،  براي آخرين  مرتبه  ازخودتان  دفاع كنيد؟ روشنك  اظهار  مي دارد  كه  من با ایمان  دوست بودم  ودو مرتبه  بيشتر  همديگر  را نديدم  يكساعت   هم نبود  و تقاضاي  عفو دارم  و پشيمان  هستم ایمان اظهار ميدارد كه  من با روشنك  دوست نبودم  بلكه بخاطر  بچه محل بودن فقط سلام و عليك  داشتم  و رابطه نامشروع   نداشتم  و تقاضاي  بخشش  و دارم  و بخاطر اينكه   با وي بودم  پشيمان  هستم و تقاضاي  عفو دارم.

راي صادره  دادگاه بدوي ، دادرس محترم دادگاه اطفال  طي دادنامه  شماره 628 مبادرت به صدور راي  مي نمايد« حسب گزارش مامورين  انتظامي  ایمان و روشنك  متهمند  به رابطه نامشروع غير از زنا علاوه برآن متهم  رديف دوم  به ارتكاب بزه رانندگي  بدون گواهينامه  با موتور سيكلت  كه با انجام  تحقيقات لازم  قرار مجرميت  ايشان توسط  داديار محترم  دادسرا ويژه نوجوانان در مورد  بزه اول  صادر و حسب  كيفر خواست  صادره توسط  دادستان،  تقاضاي   مجازات  آنها از دادگاه  گرديده است عليهذا  اين دادگاه  با تشكيل  جلسه و دعوت از جناب  دادستان  و قرائت  كيفرخواست  و استماع  دفاعيات  متهمين  بنابر  جهات ذيل  1- مطابق  گزارش  مامورين  انتظامي،  متهمين  در حاليكه  سوار بر موتور سيكلت  در حال حركت بوند ديده شده اند 2-مطابق   تحقيقات  بعمل آمده  و اقارير  متهمين  هيچگونه  رابطه شرعي  ومحرميت   شرعي   و قانوني  بين آنها نبوده  ضمن اينكه  متهمين   بدون آنكه   هيچ گونه  علقه زوجيت  في مابينشان نيست و اقرار  نمودند كه  مدتي با يكديگر مراوده داشتند و  به قصد  دوستي با يكديگر  رابطه داشتند 3-   مطابق  شرع  انور اسلام  عمل متهمين گناه  و حرام و قابل تعريز و مطابق  ماده 637 ق.م.ا  عمل ايشان جرم و مستوجب عقوبت  وكيفر ا ست.  لذا دادگاه  عمل متهمين  را به عنوان   بزه رابطه نامشروع  تلقي  و با احراز  وقوع آن   از سوي  مشاراليه   مستند به ماده  مرقوم  و رعايت  بندهاي 4 و 5 م 22  ق.م.ا  به جهت   اقرار متهمين  به ارتكاب  بزه و فقد   سابقه كيفري،  آنها را  به پرداخت  هر كدام  یک میلیون تومان جزاي  نقدي  درحق صندوق  دولت  محكوم  مي نمايد.  و در مورد   و در خصوص  اتهام ديگر  مبني بر  رانندگي  بدون گواهينامه  به جهت  گزارش  مرجع انتظامي  و اقرار متهم  مستنداً به ماده 723 ق.م.ا  و رعايت بند ماده 3 ق  وصول  برخي از درآمدهاي  دولت  و مصرف آن  درموارد  معين به پرداخت مبلغ   يك ميليون تومان جزاي  نقدي  در حق صندوق  دولت محكوم   مي گردد.  علي ايحال  ازانجائيكه   اسلام دين  رحمت است  و مطابق آيه  شريفه  و  ما ارسلناك  الارحمه  العالمين  تجلي رحمت  گسترده الهي  در دين او  چنين  اقتضا دارد كه  درباره  توجه و هدايت  روش منطقي  بكار گرفته  شود و نخستين  طريق  كه اسلام  به منظور  ره آورد  مجرمان  و از بين بردن جرايم  برگزيده  نشر تعليمات  اخلاقي  در سطح  جامعه است.

 و با وصف  مذكور  دادگاه  با الحاظ  مقررات  جهت  وضع  خاص  متهمين  اجراي  مجازات هاي معونه را به مدت 3 سال  تعليق  مي نمايد معهذا  دادگاه  با عنايت به ماده درمقام  صدور دستورات  و تكاليفي  كه محكوم  عليهم  مي بايد   در مدت تعليق  از آن تعبيت  نمايد كه درصورت  عدم تبعيت  حكم  تعليقي  لغو و مجازات  معونه  به منصه  اجرا در خواهد آمد و با توجه به اينكه  هر سه نفر  تحصيل كرده و دانش آموزان  هستند. مقرر مي‌دارد  هر كدام  مقاله تحقيقي   تحت عناوين  و موضوعات  ذيل:  ناصر تحت موضوع   مقررات راهنمايي و رانندگي  ولزوم  احترام به آن محمد  تحت  موضوع  فريضه  امر به معروف  و نهي از منكر  ولزوم  وجودآن  در جامعه  و روشنك  تحت موضوع حجاب  فوائد  و ضرورت وجود آن  د رجامعه اسلامي  كه مقا لات  و تحقيقات مذكور  بصورت كتبي   كمتر از 50 سطر   و بيش از يك صد سطر اوراق  متعاريف  و معمول  نباشد،  ظرف مدت يكماه  از تاريخ   قطعيت  حكم به دادگاه   ارائه نمايند.  بديهي است  در صورت انجام   تكليف  دادگاه  در مدت  تعيين شده و عدم ارتكاب   بزه جديد   در مدت  تعليق  مجازات  و آثار  كيفري آن از سجل كيفري  متهمين  محر و بلا اثر  خواهد شد  و در صورت   عدم تكليف  مقرر دادگاه  و يا ارتكاب  بزه جديد  در مدت  تعليق  با رعايت  ماده  29 ق.م.ا  مجازات  به مرحله اجرا  در خواده آمد. راي صادره  حضوري  و ظرف مدت  20 روز  پس از ابلاغ قابل تجديدنظر  در محاكم  تجديد نظر  كيفري استان  قزوین مي باشد.

 

 

 

نظریه وکیل:

 مجازات جرم رابطه نامشروع در ماد 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مشخص شده است . طبق این ماده مجازات رابطه نامشروع ، شلاق تا 99 ضربه خواهد بود . از کلمه " تا " مشخص است که این مجازات می تواند از 1 تا 99 ضربه شلاق باشد نه بیشتر از آن .

1-در تبيين  رابطه نامشروع  موضوع ماده 637 ق.م.ا  نظريه  مشورتي  شماره  3880 /7  - 19/4/81 چنين  اشعار داشته  «رابطه نامشروع  در قانون تعريف نشده معهذا ، همانطور كه از عنوان  آن بر مي آيد  عملي دو جانبه  يعني توافق  دو نفر زن و مرد اجنبي  بر نوعي  از روابط  جنسي  ناقص غير از زنا  و امثال ‌آن است بنابراين  صرف مكالمه تلفني،  قدم  زدن در پارك  يا خيابان،  مكاتبه، و ….رابطه  نامشروع  به معني ياد شده  به شمار نمي آيد».

2-جرم رابطه نامشروع  موضوع ماده 637 ق.م.ا از جرايم  غير قابل  گذشت  محسوب و مشمول  ماده 277 ق آ دك مي باشد.

نکته دیگر این است که امکان تبدیل مجازات رابطه نامشروع به جریمه نقدی وجود دارد . مجازات شلاق به عنوان یک مجازات تعزیری در جرم رابطه نامشروع ، می تواند به جریمه نقدی تبدیل شود که میزان آن را با توجه به شدت و حدت جرم ، قاضی مشخص می کند .

  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات
« مه 2022 »
دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنچ‌شنبه جمعه شنبه یک‌شنبه
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

  سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9  

  021-88689911-3  

  info@Drsoheiltaheri.com  

  www.drsoheiltaheri.com  

تماس با ما