حســـبنا‌الله و نعـــم الوکیل

ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد

نمونه رای مطالبه وجه چک ،مطالبه خسارات دادرسی، تاخیر تادیه وجه چک

نوشته شده توسط  ادمین سایت اسفند 02, 1400

نمونه رای مطالبه وجه چک ،مطالبه خسارات دادرسی، تاخیر تادیه وجه چک

شرح دادخواست:

احتراما به استحضار میرساند به موجب کپی مصدق یک فقره چک تقدیمی به شماره ... مورخ 10/3/96 به عهده بانک ملت به مبلغ 13360000ریال از خوانده محترم طلبکار میباشد که نامبرده با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سررسید از تادیه و پرداخت آن خودداری میکند فلذا مستندا به مواد 198ق.ا.د.م و 310ق.ت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به میزان 13360000ریال به انضمام خسارات قانونی و هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت وصول محکوم به و حق الوکاله نماینده حقوقی در حق خواهان مورد استدعاست.ضمنا آقایان بهرام غریب و ابراهیم نسرکانی مجتمعا و منفردا به عنوان نماینده حقوقی شهرداری جهت پیگیری و شرکت در جلسات به حضور معرفی میشود.
 

                                       رای دادگاه مورخ 21/5/96

در خصوص دادخواست شهرداری گرگان به طرفیت آقای سعید فرزند سید به خواسته مبلغ 13360000 ریال به استناد یک فقره چک و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست دادگاه با توجه به محتوای پرونده نظر به دادخواست خواهان و تصویر مصدق چک به شماره... در جلسه دادرسی علی رغم ابلاغ قانونی و دیگر اوضاع و قرائن در پرونده مجموعا دعوای خواهان را وارد و ثابت دانسته به استناد مواد 198،515،519 ق.ا.د.م و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 13360000 ریال اصل خواسته و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت وصول محکوم به بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و نیز مبلغ 810000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد این رای غیابی و از تاریخ ابلاغ ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تدیدنظر استان گلستان میباشد.
 
نظر وکیل:موضوع پرونده در رابطه با ادارات دولتی است (شهرداری عمومی غیر دولتی) که باید در دادگاه رسیدگی شود هرچند بر اساس بند الف ماده 9 شورای حل اختلاف صوب 94 این دعوی در شورا رسیدگی میشود اما به این خاطر که دعوی از سوی شهرداری اقامه شده باید در دادگاه رسیدگی شود. با توجه به اینکه اخطاریه وقت رسیدگی به خوانده واقعی نبوده ، لذا حکم دادگاه نسبت به خوانده غیابی بوده و در نتیجه دادگاه به درستی نسبت به این قسمت حکم داده است. و در قسمت های دیگر رای نیز موارد قانونی رعایت گردیده است و خللی در آن وجود ندارد. نکته ای که در دعاوی مربوط به چک حائز اهمیت است این میباشد که خواهان دعوی یا همان دارنده چک میتواند در چند نقطه اقامه دعوی نماید. یعنی علاوه بر آنچه قانون ایین دادرسی مدنی در ماده 13 درنظر گرفته مشارالیه میتواند در محل صدور گواهی عدم پرداخت نیز دادخواست خود را تقدیم نماید.

  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات

  سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9  

  021-88689911-3  

  info@Drsoheiltaheri.com  

  www.drsoheiltaheri.com  

تماس با ما