حســـبنا‌الله و نعـــم الوکیل

ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد

نمونه حکم نگهداری مشروبات الکلی

نوشته شده توسط  ادمین سایت اسفند 02, 1400

نمونه پرونده نگهداری مشروبات الکلی

نمونه حکم نگهداری مشروبات الکلی

 


مقارن ساعت13:10 مورخه فوق در اجرای دستور مبنی بر بازرسی منزل علی فرزند محمد ساکن رودکی  اینجانب ستوانیکم .. رییس کلانتری 13 شهید رجایی در معیت مامورین ذیل به آدرس محل عزیمت و پس از دق الباب همسر ایشان به هویت معصومه در را باز و دستور قضایی به ایشان حضور یافته و وارد منزل شده و با رعایت موازین شرعی و قانونی از منزل نامبرده با حضور حاضرین بازدید و یک بطری 5/1 لیتری مشروبات دست ساز از داخل تراس داخل خورجین موتور کشف شد و طی بازدید از داخل اتاق خواب داخل کمد تعداد 6 بطری 5/1 لیتری اغشته به مشروبات الکلی و یک شیشه اغشته به مشروبات یک لیتری و یک شیشه 5لیتری حاوی شراب کشف گردید که قبل از حضور مامورین توسط همسر متهم داخل فاضلاب تخلیه شد که بوی مشروبات الکلی داخل منزل به مشام میرسید و بازدید بدون هیچگونه خسارت انی و مالی در ساعت 1330 به پایان رسید و مراتب صورتجلسه و امضا گردید
5-صورتجلسه مورخه 28/3/96
مقارن ساعت 1359 مورخه فوق در پی دستگیری آقای علی که طی بازرسی از منزل نامبرده مشروبات الکلی  دست ساز کشف گردید اینجانب ستوانیکم احمدی با قاضی کشیک تماس برقرار کرده و در خصوص موارد کشف شده و متهم کسب دستور نموده و اعلام داشته که 1. متهم تحت نظر در کلانتری میباشد 2. اظهارات متهم اخذ و نحوه بدست اوردن مشروبات الکلی سوال و تحقیق شود 3. سابقه کیفری متهم اخذ و گردد 4 میزان مشروبات مشخص گردد 5. نمونه ای از مشروبات به پزشکی قانونی ارسال گردد 6. با خانواده متهم جهت واریز تعرفه ها هماهنگ گردد.
پرونده اول وقت تکمیلا به همراه متهم به دادسرا ارسال گردد.
6- برگه اظهارات متهم مورخه 28/2/96
فرماندهی انتظامی شهرستان - کلانتری 13 – دایره اطلاعات
س: صورتجلسه مامورین برای شما قرائت گردید . اظهارات خود را در خصوص کشف مشروبات الکلی از داخل منزل شما را بیان نمایید؟
ج: مشروبات الکلی مکشوفه از داخل منزل بنده متعلق به خودم میباشد که برای مراسم عردسی تهیه کردم که با حضور مامورین که تعدادی را همسرم خالی کرده بود و بقیه کشف نمودند از شخصی از خیابان امام رضا که به صورت تلفنی برایم اورد و بار اولم بود و هیچ سابقه ای ندارم تقاضای عفو و بخشش دارم.
س: ایا اظهار دیگری دارید؟
ج: خیر
س: اتهام شما حمل و نگهداری مشروبات الکلی است. چه دفاعی دارید؟
ج: بله قبول دارم .اولین بارم است. تقاضای عفو دارم.
س: اظهارت خود را چگونه گواهی میکنید؟
ج: با امضا تایید میکنم
 
ریاست محترم دادسرای گرگان

در خصوص اتهام اقای علی فاقد سابقه کیفری دایر بر نگهداری 5/3 لیتر مشروب دست ساز موضوع گزارش انتظامی بازپرسی با عنایت به محتویات پرونده گزارش واصله کشف مشروبات الکلی از منزل متهم ، گواهی پزشکی قانونی که حکایت از وجود الکل در مایعات مکشوفه دارد و اقاریر صریح متهم ، ارتکاب بزه توسط متهم محرز و مستندا به ماده 702 تعزیرات و ماده 265 ق.ا.د.ک قرار جلب به دادرسی ایشان را صادر می نماید.
 
16- صدور کیفرخواست از سوی دادیار اظهار نظر دادسرای گرگان به تاریخ 24/4/96
 
ریاست محترم دادگاه کیفری 2 گرگان
اقای علی متهم است به نگهداری 5/3 لیتر مشروبات الکلی دست ساز موضوع گزارش انتظامی با توجه به دلایل ذیل :
مندرجات پرونده ، گزارش واصله ، کشف مشروبات الکلی از منزل متهم ، گواهی پزشکی قانونی و اقاریر متهم و سایر قرائن وامارات موجود در پرونده به استناد ماده 702 تعزیرات درخواست صدور حکم مجازات وی میشود .

 
17- صورتجلسه شعبه 106 دادگاه کیفری 2 گرگان در تاریخ 3/5/96
متهم در جلسه حضور دارد و در این جلسه اقرار مینماید و ابراز پشیمانی نموده است و تقاضای عفو و بخشش از دادگاه را دارد.
 

18-رای شعبه .. کیفری ۲:
 
                                                 رای دادگاه

در پرونده آقای علی متولد1362 متاهل باسواد فاقد سابقه کیفری شغل ازاد ساکن گرگان ازاد با قبولی قرار کفالت متهم است به اتهام بزه نگهداری مقدار 5/3 لیتر مشروبات الکلی دست ساز که در تاریخ 23/3/96 از داخل منزل وی توسط مامورین کلانتری کشف شده موضوع کیفرخواست 2420/96-24/4/96دادسرای گرگان  با توجه به دلیل مندرج در کیفرخواست گزارش مرجع انتظامی کشف مشروبات الکلی از منزل متهم گواهی پزشکی قانونی مبنی بر وجود الکل در مشروبات مکشوفه و اعتراف متهم در دادسرا و اقرار مقرون به واقع وی در این مرجع و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از نظر دادگاه بزهکاری متهم موصوف محرز و مسلم است به استناد ماده 702 ق.م.ا بخش تعزیرات مصوب 75به شش ماه حبس و 74ضربه شلاق تعزیری و هفت میلیون ریال جزای نقدی معادل 5برابر ارزش عرفی مشروبات مکشوفه در حق صندوق دولت محکوم میگردد با توجه به اظهار ندامت و نداشتن سابقه کیفری دادگاه متهم موصوف را مستحق تخفیف دانسته و در جهت جلوگیری از آثار زیانبار مجازات حبس و اصلاح مرتکب به استناد مواد 46 و 54 ق.م.ا مصوب 92 مجازات شش ماه حبس نامبرده به مدت یکسال معلق قرار تعلیق اجرای حکم نامبرده صادر و اعلام میگردد. به نحوی که هرگاه در مهلت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص دیه و یا جرایم تعزیری تا درجه 7 شود قرار تعلیق لغو و حکم معلق اجرا خواهد شد. رای صادره حضوری و ظرف 20روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
 
 
نظر وکیل :  تقریبا تمامی اعمالی که در رابطه با مشروبات الکلی امکان وقوع دارد جرم است و مجازات دارد. این جرایم به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می‌شوند. نوشیدن مشروبات الکلی جرم حدی است اما سایر اقدامات مثل حمل، نگهداری، عرضه، فروش و... جرایم تعزیری هستند. این جرایم در صورتی که مشهود باشند فورا قابل تعقیب از سوی ماموران نیروی انتظامی هستند. اما امکان متوقف کردن یک خودرو برای تفتیش قسمت‌های مختلف آن برای پیدا کردن مشروبات الکلی وجود ندارد مگر اینکه اجازه مخصوص و حکم قضایی برای تفتیش آن خودروی خاص وجود داشته باشد. 
موضوع این پرونده از جرایم تعزیری میباشد که با گزارش نیروی انتظامی نیز قابل پیگیری است و این جرایم که با نظم عمومی جامعه در ارتباط است میبایست با حساسیت بیشتری بررسی شود .تحقیقات مقدماتی و دستورات صادره از سوی دادسرا به نحو صحیح به اجرا گذاشته شده است. با توجه به اینکه ابلاغ به صورت قانونی صورت گرفته و مشتکی عنه در جلسه حضور دارد و اظهار ندامت و پشیمانی کرده ، که این خود از موارد و جهات تخفیف مجازات مطابق ماده 37ق.م.ا میباشد فلذا رای دادگاه به درستی مرقوم گردیده و اقدام دادگاه در رابطه با معلق نمودن مجازات متهم ، بصورت صحیح مورد حکم قرار گرفته است.
که این خود از موارد و جهات تخفیف مجازات مطابق ماده 37ق.م.ا میباشد فلذا رای دادگاه به درستی مرقوم گردیده و اقدام دادگاه در رابطه با معلق نمودن مجازات متهم ، بصورت صحیح مورد حکم قرار گرفته است.

آخرین ویرایش در دوشنبه, 02 اسفند 1400 06:42
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات

  سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9  

  021-88689911-3  

  info@Drsoheiltaheri.com  

  www.drsoheiltaheri.com  

تماس با ما