حســـبنا‌الله و نعـــم الوکیل

ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد

نمونه پرونده عملی: مطالبه مهریه و استرداد جهیزیه

نوشته شده توسط  ادمین سایت شهریور 18, 1400

موضوع:مطالبه مهریه و استرداد جهیزیه 

 

 

گردشکار:

.... با تقديم  دادخواستي  به خواسته  طلاق  به لحاظ  اعتياد  خوانده  درمقام  اقامه  دعوي غير مالي  برآمده  و ضمن ابطال  تمبر هزينه  دادرسي  ، به استناد  تصوير  مصدق  عقد نامه و شناسنامه  چنين  اشعار داشته «احتراماً به استحضار عالي ميرساند ، بر مبناي  سند ازدواج  شماره  1601020 الف/11 م تنظيمي  در دفتر خانه   رسمي ثبت  ازدواج  خوانده  محترم همسر دائمي   اينجانبه  است با عنايت به گواهي  پزشكي  كه فتوكپي مصدق آن ضميمه است ، نامبرده  مدتي بيش ازيك سال  است كه با اعتياد مبتلا گرديده است.

 اين امر سبب  رخوت و بيكاري  و موجبات  سرافكندگي  شده و به اساس  زندگي خانوادگي خلل وارد آورده  و ادامه  زندگي  مشترك را  غير ممكن  ساخته  علي هذا،  تقاضاي  رسيدگي  و صدور حكم  مبني برگواهي  عدم امكان  سازش براي اجراي  صيغه  طلاق را دارددر وقت  مقرر جلسه  رسيدگي  تشكيل  گرديده  خواهان  و خوانده  حضور دارند  و خواهان اظهار  داشته ، بدليل  اعتياد زوج  حاضر به ادامه زندگي  مشترك نيستم و حاضرم  در قبال  بذل  پنجاه هزار تومان  از مهريه ام  خود را مطلقه  نمايم  و تقاضاي  معرفي زوج  به پزشكي قانوني را دارم.  و زوج  با حضور  دردادگاه  اعلام نموده كه بعلت مبتلا به بيماري  ميگرن  (سردرد)  به مقدار ناچيزي  مواد مخدر  مصرف   و مي‌كند  و اساساً به زندگي مشترك  لطمه وارد نمي كند.

رياست محترم شعبه  برابر قرار صادره نسبت به ارجاع  داوري اقدام  فرموده اند.  وخوانده  جهت تست به پزشكي قانوني معرفي شود.

داور زوجه اعلام  نموده:  اينجانب  قدير به عنوان  داور .... معرفي شده ام، طي جلساتي  كه با زوج  و زوجه  وداور طرف  ديگر داشتم  با مذاكرات  اصلاحي  كه انجام  شده دعوت  طرفين  به صلح و سازش  صورت گرفت  . متاسفانه  به دليل  عدم آمادگي  زوج بر ترك اعتياد، سازش بين زوجين امكان ندارد و صلاح  امر در انجام  طلاق  مي باشد.

داور زوج  نيز ضمن تاكيد  بر اصرار  زوجه بر طلاق اظهار داشته  زوج  به هيچ وجه  حاضر به طلاق  همسر خود نمي باشد  و اصرار  بر ادامه  زندگي  با وي دارد  و صلاح امر  دردستور  رياست محترم  دادگاه بر زندگي  مشترك طرفين است.

راي بدوي :

«در خصوص  دعوي خانم .... به طرفيت  آقاي  ....////  به خواسته  طلاق  و مطالبه  مهريه  و استرداد  جهيزيه  ، نظر به تقاضاي  خواهان مبني بر اينكه  مدت 10 سال  است كه ازدواج  نموده ام  و 2 فرزند  مشترك دارم و خوانده اعتياد دارد و نفقه  پرداخت نمي كند،  لذا قصد  استفاده از  شرايط  ضمن عقد  را دارم  تا خود را مطلقه  نمايم و زوج  با حضور  در دادگاه  هيچگونه  دفاع موثري  بعمل نياورده  و اقرارنموده  كه مواد مخدر  به مقدار كم  مصرف  مي كند  و خودش را به پزشكي قانوني معرفي نكرده وداوران  منتخب  نيز در جهت  اصلاح ذات  البين  اقداماتشان  موثر  واقع نشده،  علي هذا  خواسته خواهان  وارد تشخيص  و مستنداً به ماده و ماده  1119 ق.م  مواد يك و 7 شرط ب از شروط  ضمن عقد نكاح مندرج  در عقد نامه  كه به امضاء  زوجين  رسيده  ضمن صدور  گواهي عدم  امكان سازش  به منظور  اجراي صيغه  طلاق   به لحاظ  تخلف  زوج از  مواد يك و 7 در سند  ازدواج  دادگاه به  زوجه اجازه  مي ده كه  بعد از قطعيت  حكم با مراجعه   به يكي از دفاتر طلاق  با وكالتي   كه با حق  توكيل  به غير دارد  با بذل  مبلغ پنجاه هزار تومان  ازمهريه  خود و قبول  بذل به وكالت  از طرف  زوج  نسبت به اجراء  و ثبت طلاق   و امضاء  اسناد مربوطه   اقدام لازم  معمول نمايد.  و فرزندان  مشترك  درحضانت  پدر بوده  و مادر حق  دارد كه  هر هفته  بمدت 24ساعت  فرزندان  خود را ملاقات  كند و نسبت به  مابقي   خواسته هاي خواهان  مبني بر مطالبه  مهريه  و استرداد  جهيزيه  با توجه به مندرجات   دادخواست  تقديمي  و اظهارات وي در دادگاه  و اينكه  خوانده  عليرغم  ابلاغ جهت دفاع از دعوي مطروحه  در دادگاه  حاضر نشده و نهايتاً  آنرا مورد  انكار و ترديد  و تكذيب  قرار نداده،  دادگاه  خواسته  خواهان را وارد  و مقرون به صحت  تلقي  و مستنداً به مواد 1082 و 1118  ق.م  و تبصره  الحاقي  به ماده  1082 ق.م  حكم به محكوميت  خوانده  به پرداخت  الباقی   مهريه  و نيز رد  جهزيه  خواهان  طبق ليست  تقديمي از طرف وي صادر  واعلام مي گردد.  لازم به تذكر است  چون به  موجب دادنامه‌هاي  1833 و 1834 حكم به اعسار  خواهان  از پرداخت  هزينه دادرسي در خصوص مهريه و جهزيه  صادر گرديده لذا وي  بايد هزينه  دادرسي را طبق  مقررات  به صندوق  دولت واريز  نمايد.  راي  صادره  درخصوص  طلاق حضوري  و درخصوص مطالبه مهريه و جهزيه  غيابي  و ظرف مدت  20روز  پس از ابلاغ  قابل  واخواهي  و 20 روز  پس از آن قابل  تجديد نظر  خواهي در دادگاه های تجدید نظر استان قزوین است.

قرار رد تجديد نظر خواهي،  محكوم عليه در مهلت  نسبت به دادنامه  صادره اعتراض  نموده  وتقاضاي  تجديد نظر  خواهي مي كند  و با تقديم  لايحه اي  دخالت هاي بي مورد  خانواده  زوجه را به دليل  بر اقدام  بر طلاق  وي عنوان  مي نمايد  و در فرجه  قانوني نسبت به ابطال تمبر  هزينه دادرسي  مرحله  تجديد نظر  اقدام نمي نمايد.  و با توجه به گزارش   مدير دفتر محترم شعبه در وقت  فوق العاده  با رد دادخواست  تجديد نظر خواهي  محكوم عليه  طي دادنامه شماره 2101 بدين شرح  مبادرت  به صدور  قرار رد  تجديد نظر خواهي  مي‌نمايد «در  خصوص  تجديد نظر خواهي آقاي ....////  نسبت به دادنامه‌هاي مذکور باتوجه  به محتويات  دادخواست  تقديمي  و اينكه  عليرغم  ابلاغ اخطاريه  رفع نقص ، هيچگونه  اقدامي  به عمل نياورده است.  لذا بااستفاده ماده 339 ق.آ.د.م قرار رد تجديد نظر خواهي  صادر ميشود  قرار صادره  ظرف مدت 20 روز  پس از ابلاغ  قابل اعتراض  در محاكم  تجديد نظر استان قزوین مي باشد.

گردشكار در اجراي احكام:  محكوم له با توجه به قطعي  شدن دادنامه بدوي،  با تقديم لايحه  اي تقاضاي  اجراي حكم  را مي نمايد.  و دفتر خانه  طلاق  طي نامه دادگاه  استعلام  مي نمايد  مبني بر اينكه  آيا دفتر خانه  مجاز است  به ثبت  طلاق  و اجراي صيغه طلاق  يا خير؟  و رياست  محترم شعبه  طي نامه ای به دفتر خانه  اعلام مي كند كه اجراي  صيغه طلاق  باتوجه  به قطعي بودن  دادنامه  صادره از نظر اين دادگاه  بلامانع است.

 

نظر وکیل:  

با توجه  به موضوع  پرونده  و با عنايت  به رهنمودهاي  قاضي  محترم  سرپرست  موارد  شايان  ذكر مي باشد.

1-گواهی عدم امکان سازش مزبور که به نفع زن صادر می‌شود را «حکم» می‌نامیم، زیرا اگر احیانا مثلا شوهر برای وقوع طلاق همکاری لازم را نکرد، دفترخانه مجدداً چند بار وی را برای حضور در دفترخانه دعوت می‌کند. درصورتی‌که وی در دفترخانه حاضر نشد، پرونده توسط دفترخانه به دادگاه فرستاده خواهد شد. دادگاه طبق قانون شوهر را احضار می‌کند. اگر وی در دادگاه حاضر نشد یا آن‌که حاضر شد، ولی برای طلاق همکاری نکرد، دادگاه ولی ممتنع می‌شود و آن زن را به‌جای شوهر طلاق می‌دهد و حکم را اجراا می‌کند. به نظر می‌رسد این گواهی، حکم است، اما تنها عنوان آن گواهی عدم امکان سازش است. اگر زوجین این گواهی را تا مدت اعتبار آن ‌که سه ماه است به دفترخانه ارائه نکنند، گویی از حکم مزبور صرف‌نظر گرده‌اند و دیگر اعتباری نخواهد داشت. در اینن وضعیت اگر یکی از طرفین مجدداً خواهان طلاق باشد، باید مجدداً تمامی مراحل قانونی تا صدور گواهی عدم امکان سازش طی شود.

2-طلاق  ايقاعي است تشريفاتي كه  به موجب  آن مرد، به اذن  يا حكم  دادگاه،  زني را بطور دائم  در قيد زوجيت  اوست رها ميسازد.  وشرايط اساسي طلاق  بدين شرح  مي باشد: الف؛  قصد  و رضاي  شوهر مواد 1136 و 1137  ق.م  ب؛ اهليت شوهر ماده 1135 ق.م  ج:  معين بودن موضوع د؛  شرايط لازم  در زن  مانند لزوم و پاكيزگي  و گذشتن  مدتي ازآخرين  نزديكي مواد 1141 و 1142 ق.م.

 

آخرین ویرایش در دوشنبه, 22 شهریور 1400 08:11
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات
« اکتبر 2021 »
دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنچ‌شنبه جمعه شنبه یک‌شنبه
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9  

  021-88689911-3  

  info@Drsoheiltaheri.com  

  www.drsoheiltaheri.com  

تماس با ما