حســـبنا‌الله و نعـــم الوکیل

ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد
یکشنبه, 26 ارديبهشت 1400

               

مراد از لفظ انتقال مجرمانه درماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر، انتقال به مفهوم حقوقی آن است به نحوی که صرف انتقال اسمی مال رادر برنمی گیرد.

نوشته شده توسط  ادمین سایت بهمن 24, 1399

چکیده : مراد از لفظ انتقال مجرمانه درماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر، انتقال به مفهوم حقوقی آن است به نحوی که صرف انتقال اسمی مال رادر برنمی گیرد.

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۷/۲۷
شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۰۳۲


دادنامه تجدیدنظر خواهی :


درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم س- ش فرزند ...از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۴/۲۷ - ۹۹۰۹۹۷۶۱۵۳۶۰۰۳۸۸ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که به موجب آن، راجع به اتهام آقایان ۱- ه - ل ۲- و - ب دایر به شرکت درانتقال مال غیر؛ سه دانگ یک باب واحد مسکونی به شماره ثبتی ...‌ ازطریق انتقال رسمی شش دانگ به استناد انجام انتقال با اطلاع شاکی وعدم احراز سوء نیت حکم به برائت صادر واز این دادنامه شاکی درفرجه قانونی تجدیدنظر خواهی وپرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده اجمال قضیه به این شرح است که آقای ه - ل یک باب واحدآپارتمانی خود را به صورت دو سه دانگ طی یک معامله به آقای و - ب وخانم س- ش (زوجین)می فروشد ومدتی بعد مبادرت به انتقال سند رسمی فقط به نام آقای و- ب (احد از خریداران) می نماید.دادگاه برعمل متهمان عنوان اتهامی جرم انتقال مال غیر ثابت نیست. زیرا مستفاد ازمواد یک وهشتم قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، مراد از لفظ انتقال مجرمانه، انتقال به مفهوم حقوقی آن از طریق انعقاد یکی از عقود ناقله اعم از معین و نامعین وآن هم مابین معامل باشخص ثالث ( متعامل) است به نحوی که صرف انتقال اسمی مال به خود یا یکی از متعاملین را بدون انعقاد مجدد معامله دربرنمی گیرد. به تعبیر دیگر، چنان چه سه دانگ متعلق به شاکی بدون اذن وی مابین متهمان مورد معامله واقع می شد، موردتحت عنوان مجرمانه انتقال مال غیر قابل پیگرد کیفری بود. لهذا قطع نظر از رضایت یاعدم رضایت قبلی شاکی به مراتب انتقال رسمی مال به شوهر وی، رُکن مادی جرم انتقال مال غیر مفقود است وبراین اساس نتیجتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین وتشریفات قانونی اصدار یافته است واعتراض باهیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست وبه استناد بند(الف) ماده ۴۵۵ قانون آیبن دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید واستوار وشاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می شود. رای صادره حضوری وقطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس : قدرتی_مسعودی نسب

آخرین ویرایش در شنبه, 25 بهمن 1399 04:54
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات
« مه 2021 »
دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنچ‌شنبه جمعه شنبه یک‌شنبه
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
تماس با ما