چاپ کردن این صفحه

مهلت های قانونی در قانون آئین دادرسی مدنی

نوشته شده توسط  بهمن 16, 1396

مهلت های قانونی در قانون آئین دادرسی مدنی

1-مهلت های 2 روز:
ماده 54
ماده 56
صدر ماده 68
ماده 125

2-مهلت های 3 روز:
ماده 135
ماده 136
تبصره ماده 433

3-مهلت های 5 روز:
ماده 64 ( فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی)
ماده 297 ( پاکنویس کردن رأی)

4-مهلت های 7 روز:
ماده 259 : ایداع دستمزد کارشناس
ماده 260: اعتراض به نظریه کارشناسی
تبصره ماده 234: جرح گواه
ماده 242: دعوت از شهود
ماده 295: مهلت انشاء رأی

5-مهلت های 10 روز:
ماده 54: قرار در دادخواست دفتر دادگاه
ماده 55: مهلت تودیع هزینه انتشار آگهی
ماده 116: اعتراض به قرار تأمین خواسته
ماده 471: اعتراض به انتخاب داور
ماده 459 و 460: مهلت انتخاب داور
ماده 171: رفع تصرف عدوانی
ماده 220: بقاء بر ادعای جعلیت
ماده 346: تبادل لوایح
مهلت اجرای اجراییه توسط محکوم علیه در ق.ا.ا.م 1356

6-مهلت های یک ماهه (30 روزه):
ماده 19: قرار اناطه
ماده 55: مهلت نشر آگهی تا برگزاری جلسه دادرسی
ماده 39: استعفای وکیل
ماده 164: تعیین تکلیف دعوای بنا و اشجار در تصرف عدوانی
ماده 324: بی حقی در دستور موقت

7-مهلت های دو ماهه (60 روزه):
کلیه ابلاغ های خارج از کشور
ماده 446

8-مهلت های سه ماهه (90 روزه):
تبصره ماده 484: مهلت داوری

آخرین ویرایش در دوشنبه, 16 بهمن 1396 21:22
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
تماس با ما