ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد

رای شماره 1447/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تسری ابطال مصوبه موضوع رای شماره 1395/12/24-1447 هیات عمومی

نوشته شده توسط  دی 08, 1396

رأی شماره ١۴۴٧/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری ابطال مصوبه موضوع رأی شماره ١۴۴٧ ـ ١٣٩۵/١٢/٢۴ ھیأت عمومی به زمان تصویب مصوبه در اجرای ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

٢٧/٨/١٣٩۶ ٩٢/۴٧٢/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۴۴٧/٢ مورخ ١٣٩۶/٨/٢ با موضوع:

«تسری ابطال مصوبه موضوع رأی شماره ١۴۴٧ـ١٣٩۵/١٢/٢۴ ھیأت عمومی به زمان تصویب مصوبه در اجرای ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ «.جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت تاریخ: ١٣٩۶/٨/٢ شماره دادنامه: ١۴۴٧/٢ کلاسه پرونده: ھـ/۴٧٢/٩٢

شاکی: آقای مجتبی اسلامی فر اداری.

موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ١۴۴٧ـ١٣٩۵/١٢/٢۴ ھیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده شورای اسلامی شھر تھران به زمان تصویب آن گردش کار: آقای مجتبی اسلامی فر به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:

«احتراماً، اینجانب مجتبی اسلامی فر شاکی دادنامه شماره ١۴۴٧ کلاسه پرونده ۴٧٢/٩١ که از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ١٣٩۵/١٢/٢۴ منجر به صدور رأی گردیده است. از آنجا که مصوبه مذکور از زمان تصویب توسط شورای اسلامی شھر تھران منجر به تضییع حقوق عده کثیری از مردم و اجباراً پرداخت مبالغ ھنگفتی گردیده است، لذا جھت احقاق حقوق مردم استدعا دارم با اعمال ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال به زمان تصویب مصوبه تسری داده شود.»

متن رأی شماره ١۴۴٧ـ ١٣٩۵/١٢/٢۴ ھیأت عمومی که در آن نام آقای مجتبی اسلامی فر به عنوان شاکی قید شده به قرار زیر است: «نظر به اینکه مطابق بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ١٣۵٣ ،طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جمع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و براساس ماده ۵ اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ١٣٨٨ ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھر و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شوراھای اسلامی شھرھا در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است و در این ماده قانونی تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند و با عنایت به اینکه به موجب ماده١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ ،از سال ١٣٩٠ وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از طرحھای توسعه شھری توسط قانونگذار تجویز شده است، بنابراین بند ١ پیوست شماره ۵ سند اصلی طرح جامع شھر تھران در سال ١٣٨۶ و ماده ٢ مصوبه تعیین ضوابط مالی و اصلاح نحوه دریافت عوارض از املاک شھری در اجرای طرحھای تفصیلی جدید مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر تھران تشخیص شد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.»

در اجرای فراز دوم ماده ٣۵ آیین نامه اداره جلسات ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع به ھیأتھای تخصصی مربوطه ارجاع و با توجه به وصول نظریه اتفاقی ھیأت تخصصی مبنی بر ضرورت ابطال مصوبه از تاریخ تصویب پرونده در دستورکار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با عنایت به فراز دوم ماده ٣۵ آیین نامه اداره جلسات ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص حکم بر ابطال مصوبات ابطال شده در رأی شمـاره ١۴۴٧ـ ١٣٩۵/١٢/٧ ھیأت عمـومی از زمان تصـویب آنھـا صـادر و اعلام می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

آخرین ویرایش در شنبه, 09 دی 1396 20:08
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات
« مه 2020 »
دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنچ‌شنبه جمعه شنبه یک‌شنبه
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
تماس با ما