چاپ کردن این صفحه
مقایسه اجاره ،حق انتفاع و عاریه مقایسه اجاره ،حق انتفاع و عاریه دکتر سهیل طاهری

مقایسه اجاره ،حق انتفاع و عاریه

نوشته شده توسط  تیر 25, 1397

 وجه تفاوت اجاره و حق انتفاع:

در اجاره مالڪیت ایجاد میشود ولی در حق انتفاع صرفا حق انتفا؏ و بهرمندی ایجاد میشود
اجاره معوض است در حالی ڪه حق انتفاع می تواند معوض باشد
اجاره همیشه لازم است در حالی ڪه حق انتفاع در حالت حبس مطلق جایز است
در اجاره امڪان اجاره دادن توسط مستأجر وجود دارد ولی در حق انتفاع وجود ندارد

وجه تفاوت اجاره و عاریه:

اجاره تملیڪ منفعت است ولی عاریه صرفا اذن در انتفاع می باشد
اجاره معوض است ولی عاریه (اصولا) مجانی می باشد
اجاره لازم است ولی عاریه جایز می باشد
اجاره حتما باید مدت داشته باشد ولی در عاریه و حق انتفاع نیاز نیست

وجه تشابه

در هر سه مورد، ید متصرف امانی است
مال موضوع مورد معامله باید قابلیت بقاء داشته باشد

آخرین ویرایش در سه شنبه, 26 تیر 1397 21:37
برای ارسال نظر وارد سایت شوید