رساله حقوق حضرت امام سجاد(ع):

"اما حق شریک آنست که در غیابش کفایتش کنی و در حضورش خود را با او مساوی حساب نمائی و هیچ وقت بدون تصمیم او تصمیم نگیری و به نظر خود بدون مشورت با او عمل نکنی، حافظ مالش باشی و از خیانت به او در امور بزرگ و کوچک پرهیز نمائی زیرا که به ما رسیده است " دست خداوند با شرکاء است؛ تا وقتیکه به هم دیگر خیانت نکنند " و نیرویی نیست مگر به خداوند متعال."

نمرات پایان ترم درس حقوق مدنی 5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

بسمه تعالی

نمرات پایان ترم درس حقوق مدنی 5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس اعلام گردید

شماره دانشجویی نمره امتحان
910106307 13/50
910211907 18/25
910176619 20
910280448 17/25
910169075 16/50
910002533 20
910146042 16/50
910160336 10/50
910212742 20
910258064 20
920322112 20
910174831 20
910276206 12/50
910220735 16/50
910050743 20
910247733 20
910180220 20
910283440 20
910421369 20
91283200072 20
910220011 18/50
910388905 18
932239817 20
910039508 16
910164147 18/50
910196727 20
910196629 20
930145544 غ
910183008 20
910065249 20
910001374 20
930152307 20
910010422 18/50
910039696 20
910187698 20
910174041 20
910219397 17/25
910001171 غ
910191798 20
910148551 20

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آدرس: تهران، خیابان سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9
تلفن تماس: 3-88689911-021     فکس: 88582580-021
ایمیل: legal@soheiltaheri.com
add: apt 9, 4th floor, no 116, green house, 32 avenue, saadatabad, tehran, iran
Tel:(+98 21) 88689911-3
Fax: (+98 21) 88582580
Email: info@Drsoheiltaheri.com
Email: legal@Drsoheiltaheri.com