رساله حقوق حضرت امام سجاد(ع):

"اما حق شریک آنست که در غیابش کفایتش کنی و در حضورش خود را با او مساوی حساب نمائی و هیچ وقت بدون تصمیم او تصمیم نگیری و به نظر خود بدون مشورت با او عمل نکنی، حافظ مالش باشی و از خیانت به او در امور بزرگ و کوچک پرهیز نمائی زیرا که به ما رسیده است " دست خداوند با شرکاء است؛ تا وقتیکه به هم دیگر خیانت نکنند " و نیرویی نیست مگر به خداوند متعال."

کتاب هنر دفاع در دادگاهها،استراتژی و تاکتیک

 کتاب  هنر دفاع در دادگاهها، استراتژی و تاکتیک توسط انتشارات کشاورز و نوشته بهمن کشاورز و  در دو جلد با موضوع : جلد اول هنر دفاع در دادگاه جنایی ، جلد دوم هنر دفاع در دادگاه حقوق مدنی گردآوری شده است . جلد اول با طرح موضوعاتی چون : پاسخ به شبهات در دعاوی مدنی ( حقوق) و در امور کیفری ، چرا دادگاه جنایی ؟ ، دادگاه جنایی چیست ؟ ، چرا هنر دفاع در دادگاه جنایی؟ لوازم و ابزار کار وکیل جنایی ، ابزارهای لازم برای همه وکلا ، ابزارهای لازم برای وکیل جنایی ، پذیرش موکل ، طراحی دفاع ( استراتژی و تاکتیک) استراتژی دفاع ، تاکتیک دفاع ، جلسه تجزیه و تحلیل ، شناسایی قبل از جلسه ، بررسی های علمی و فنی ، تنظیم لایحه ، هماهنگی نهایی ، آمادگی های پیش از جلسه ، جلسه دادرسی ، رفتار وکیل در دادگاه ، دفاع وکیل ، آخرین دفاع ، پایان دادرسی " شهادت ، تاکتیک های دفاعی در جرمهایی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه جنایی است" ، اقرار ، تاکتیک های دفاعی در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه جنائی است ، زنا ، لواط ، قتل عمد ، سایر موارد مورد بحث و بررسی قرار داده است . در جلد دوم با طرح موضوعاتی چون برد قضایی ، صورتجلسه پذیرش دعوا ، وکالتنامه ، قرارداد حق الوکاله ، شکل دادخواست، ثبت و ارجاع دادخواست ، جلسه دادرسی ، آداب شرکت در جلسه و نکات قابل توجه ، امضاء صورتجلسه و خروج از دادگاه ، اظهارنامه ، تامین دلیل ، تامین خواسته ، دستور موقت ، فایدۀ دستور موقت ، پس از صدور و اجرای دستور موقت چه نیازی به اقدامات دیگر داریم ؟ دستور موقت با تامین خواسته چه فرقی دارد ؟ ورود ثالث ، جلب ثالث ، دعوای متقابل ( پاتک در نبرد قضایی) اقرار ، اسناد ، کارشناسی ، سوگند ، حکم حضوری و غیابی ، تجدید نظر ، دفاع وقتی خوانده هستیم ، پذیرش موکل ، تعیین استراتژی و تاکتیک دفاع ، مطالعه برای دفاع ، تهیه لایحه دفاع ، جلسه دادرسی را مورد بحث و بررسی قرار داده است
برگرفته از سایت    http://www.drmasoudi.com .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آدرس: تهران، خیابان سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9
تلفن تماس: 3-88689911-021     فکس: 88582580-021
ایمیل: legal@soheiltaheri.com
add: apt 9, 4th floor, no 116, green house, 32 avenue, saadatabad, tehran, iran
Tel:(+98 21) 88689911-3
Fax: (+98 21) 88582580
Email: info@Drsoheiltaheri.com
Email: legal@Drsoheiltaheri.com