رساله حقوق حضرت امام سجاد(ع):

"اما حق شریک آنست که در غیابش کفایتش کنی و در حضورش خود را با او مساوی حساب نمائی و هیچ وقت بدون تصمیم او تصمیم نگیری و به نظر خود بدون مشورت با او عمل نکنی، حافظ مالش باشی و از خیانت به او در امور بزرگ و کوچک پرهیز نمائی زیرا که به ما رسیده است " دست خداوند با شرکاء است؛ تا وقتیکه به هم دیگر خیانت نکنند " و نیرویی نیست مگر به خداوند متعال."

سلسله کارگاههای آموزشی مهارت های کاربردی وکالت برگزار شد

سلسله کارگاههای آموزشی مهارت های کاربردی وکالت

شامل حقوق تکالیف اصحاب دعوا

نحوه تنظیم دادخواست و اظهارنامه در دعاوی حقوقی

نحوه دفاع در جلسه دادرسی در مقام خواهان یا خوانده

توسط دکتر سهیل طاهری برگزار و به شرکت کنندگان گواهی معتبر اعطا  شد.

آدرس: تهران، خیابان سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9
تلفن تماس: 3-88689911-021     فکس: 88582580-021
ایمیل: legal@soheiltaheri.com
add: apt 9, 4th floor, no 116, green house, 32 avenue, saadatabad, tehran, iran
Tel:(+98 21) 88689911-3
Fax: (+98 21) 88582580
Email: info@Drsoheiltaheri.com
Email: legal@Drsoheiltaheri.com