رساله حقوق حضرت امام سجاد(ع):

"اما حق شریک آنست که در غیابش کفایتش کنی و در حضورش خود را با او مساوی حساب نمائی و هیچ وقت بدون تصمیم او تصمیم نگیری و به نظر خود بدون مشورت با او عمل نکنی، حافظ مالش باشی و از خیانت به او در امور بزرگ و کوچک پرهیز نمائی زیرا که به ما رسیده است " دست خداوند با شرکاء است؛ تا وقتیکه به هم دیگر خیانت نکنند " و نیرویی نیست مگر به خداوند متعال."

فیلتر
 • نمرات درس حقوق مدنی 4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس اعلام گردید

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  نمرات درس حقوق مدنی 4

  شماره دانشجویی نمره پایان ترم
  920447598 20
  920414891 17/50
  930644072 20
  920415151 11
  920472877 17
  920464014 13
  910186083 10
  920479335 20
  91283200100 18
  920440688 13/50
  910379529 10
  930145271 14/50
  920472007 11/50
  920320014 17
  920468615 13/50
  920415996 16
  920394432 16
  920325155 12/50
  920416963 17/50
  920466119 13/50
  920443827 12/50
  92283200101 18
  910203047 16/50
  910190717 13/50
  920352121 14
  920479374 18/50
  920393154 16
  920427210 12
  920321134 18/50
  920321339 15/50
  920397143 19
  920419179 14/50
  930646196 17/50
  920436728 16
  920329890 14
  920357963 18
  920493014 16
  920439840 10
  920468569 15
  920384774 18
  920330219 18
  920330034 9/75
  920319539 17/50
  920351149 14/50
  910200095 13/50
  920456672 14
  920492243 9/75

   

 • نمرات آیین دادرسی 2 و 4 دانشگاه امام صادق (ع) اعلام گردید

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  نمرات آیین دادرسی مدنی 2

  شماره دانشجویی نمره پایان ترم
  8931014 20
  8931018 20
  8931054 20
  8931078 18
  8931085 20
  8931103 20
  8931196 20
  8931122 20
  8931130 14/50
  8931142 20
  8931200 14
  8931178 19/50
  8931182 10
  8931186 20
  8931190 18

  نمرات آیین دادرسی مدنی 4

  شماره دانشجویی نمره پایان ترم
  8931003 20
  883007548 18
  883010547 20
  8931011 20
  8931023 19
  883205544 18
  883033549 18
  883035543 20
  883039541 18
  883043542 17
  883070545 20
  883083544 20
  883085548 18
  883096543 15
  883098547 20
  883120545 20
  873137545 18
  883125545 20
  883150544 17
  883152548 18
  883153540 18
  883161549 20
  8931171 20
  883178546 20
  883182547 18
  883184541 20
  883187547 18

   

 • باز بینی و اعتراض به نمرات درس حقوق مدنی 4،6،7،2 و آیین دادرسی مدنی 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  زمان رسیدگی به اعتراضات دروس حقوق  حقوق مدنی 4،6،7،2 و آیین دادرسی مدنی 2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

  یکشنبه 11مرداد  ساعت12 واقع در دانشکده علوم انسانی

   

   

   

   

   

   

   

   

 • نمرات درس حقوق مدنی 7 اعلام گردید

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  نمرات درس حقوق مدنی 7

  شماره دانشجویی نمره پایان ترم
  910373294 13
  910204165 10
  900507446 16/50
  910191934 20
  910254454 13/50
  910269618 10
  910426156 17
  910039748 12
  890566458 10/50
  900507912 13/50
  900511951 17/50
  910017794 11
  890566508 15/50
  910387907 20
  890171990 18/50
  910271245 11
  910114689 18/50
  910003772 20
  910172268 16/50
  910250294 13/50
  910362367 10/50
  900513480 9/75
  900565178 9/75

   

 • نمرات درس حقوق مدني 6 اعلام گردید

   

   

  نمرات درس حقوق مدنی 6

  شماره دانشجویی نمره پایان ترم
  930658958 15
  910203776 12
  910313374 12
  910106307 17/50
  910211907 20
  910176619 20
  910169075 20
  910002533 20
  910160336 11
  910212742 17/50
  910354817 10/50
  910258064 20
  920322112 10
  910208763 9/75
  910174831 10/50
  910276206 10
  910168390 10
  910220735 17
  910050743 10
  84434074 9/75
  920361597 17/50
  910217357 15/50
  910247733 20
  910180220 10
  910283440 13/50
  910421369 13/50
  910054803 10
  910220011  9/75
  910388905 14/50
  932239817 11/50
  910039508 16
  91283200092 20
  910164147 18/50
  910196727 12
  910219053 16
  910383945 20
  910022627 20
  910209984 11/50
  930145544 14
  910199959 10
  900562306 9/75
  910183008 10
  910065249 13/50
  910001374 20
  930152307 20
  910010422 10
  920421241 20
  910187698 20
  910174041 20
  910219397 9/75
  910191798 9/75
  910227234 10
  910190772 10

   

   

   

   

   

 • نمرات درس حقوق مدنی 2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس اعلام گردید

   

   

   

   

   

   

   

  شماره دانشجویی نمره پایان ترم
  930189052 12
  930209374 18
  932243287 10
  930209938 19
  930143585 19
  930165615 17
  930166418 13/50
  930171508 13
  930173135 20
  930183646 19
  930145828 20
  930193667 16
  930145331 19
  90283200052 16
  930211760 12
  920426319 10
  920358368 10
  930245730 9/75
  930186541 14
  930642199 19
  930144838 12
  932239482 16
  930196521 9/75
  932201714 20
  930249958 20
  920394436 9/75
  920388852 10
  930209515 19
  930148222 20
  930209247 9/75
  932215046 11
  930244102 20
  930179392 18
  930145856 20
  930233437 17/50
  930190211 20
  930146588 16
  930147592 19
  932216967 20
  930210668 20
  932213817 18
  930146531 20

   

 • نمرات دانشجویان درس آیین دادرسی مدنی2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس اعلام گردید

   

   

   

   

   

  شماره دانشجویی نمره پایان ترم
  920417408 9/75
  910203776 10
  920372029 10
  920472877 13
  920466245 10
  920440688 14
  920472007 10
  920320014 18
  920468615 15/5
  920415996 17
  920394432 9/75
  930646209 10
  910023718 10
  920325155 13
  930650625 9/75
  920412646 14
  920416963 17
  920466119 14
  920443827 15
  920352121 10
  920479374 18
  920393154 18
  920427210 15
  920384892 15
  920395807 10
  920397143 13
  920436739 10
  920329890 10
  920493014 16
  920426801 9/75
  920439840 9/75
  932215414 20
  920349540 10
  920416432 10
  920416801 20
  920330219 18
  920330034 17
  920319539 15
  910200095 10
  910176124 12
  900513480 9/75
  920322910 16

   

 • موسسه حقوقی عدالت ورزان صادقین

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  موسسه حقوقی عدالت ورزان صادقین مجری همایش ها و نشست های تخصصی حقوقی با ارائه گواهی و ارائه کننده خدمات حقوقی در زمینه  پرونده های حقوقی و کیفری را در اینستاگرام دنبال کنید.

  http:instagram.com/edalatvarzanlawinstitute

  آدرس:تهران،خیابان باهنر(نیاوران)سه راه یاسر،خیابان تبریزی،کوچه محمودی 1 پلاک6 واحد شرقی

 • نمرات پایانی درس حقوق مدنی سه/مدرسه عالی شهید مطهری

   

  شماره دانشجویی نمره پایانی
  9011310780 19/5
  9011310016 14
  9011310027 15
  9011310038 18
  9011310049 20
  9011310050 20
  9011310061 17/5
  9011310072 20
  9011310083 20
  9011310094 20
  9011310106 14/5
  9011310117 20
  9011310028 18/5
  9011310040 15/5
  9011310039 20
  9011311275 20
  9011310162 20
  9011010001 حذف
  9011310184 20
  9011310195 16
  9011310218 20
  9011310229 20
  9011310230 20
  9011310241 20
  9011311242 20
  9011310252 17/5
  9011310263 18/5
  9011310274 20
  9011310296 16
  9011310308 20
  9011310319 14

   

 • نمرات پایانی درس حقوق مدنی یک/مدرسه شهید عالی مطهری

   

  شماره دانشجویی نمره پایانی
  9211410003 17
  9212710002 19
  9212710004 20
  9212710005 20
  9212710006 20
  9212710012 20
  9212710008 20
  9212710009 20
  9212710013 18
  9212710007 20
  9212710011 20
  9212710010 20
  9212710003 20
  9212700001 20
  9211410001 20
  9211410002 20
  9211410004 20
  9211410005 20
  9211410006 20

   

   

 • عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت؛صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  به نماز می ایستم و پنج تکبیر می زنم بر دنیا و هر آنچه مرا از نوازش نسیم رحمتت دور می سازد. می خواهم حسن ختام میهمانی ات، ابتدای آشنایی تازه ام با تو باشد.
  اکنون به مدد عبورم از باغ صیام، عطر گل های تازه عبودیّت را آن چنان در سر دارم که بیدارتر از همیشه، می بینمت. چه شیرین است طعم میوه های آسمانی تو، آن هنگام که دست بر قنوت نماز عید بر می داریم و تو را زمزمه می کنیم: «اَنْ تُدْخِلَنی فی کُلِّ خَیر...»
  «دارد به خنده چشم جهان باز می شود     یعنی که عید فطر تو آغاز می شود»

 • میلاد کریم آل فاطمه،امام حسن مجتبی (ع)،بر شیعیان حضرتش تهنیت باد.

   

   

   

   

  در کرم خانه حق سفره به نام حسن است

  عرش تا فرش خدا رحمت عام حسن است

  بی حرم شد که بدانند همه مادری است

  ورنه در زاویه عرش مقام حسن است

  بس که آقاست به دنبال گدا میگردد

  ناز عشاق کشیدن ز مرام حسن است...

 • شرافت شب نیمه شعبان و اعمال این شب

   

   

   

   

   

   

  شرافت شب نیمه شعبان و اعمال این شب

  ماه شعبان ماه رسول اکرم صلی الله علیه و آله است و بنا بر آنچه در شماری از متون روایی وارد شده، پیامبر اکرم در یکی از سال‌ها، به هنگام آغاز این ماه خطبه‌ای خواندند و مردم را نسبت به شرافت این ماه آگاه فرمودند.
  در بحارالانوار قسمت‌هایی از این خطبه چنین آمده است:
  «... شعبان ماه شریفی است و آن ماه من است. حاملان عرش آن را بزرگ می‌شمارند و حق آن را می‌شناسند. آن ماهی است که در آن همچون ماه رمضان، روزی بندگان زیاد می‌گردد و در آن بهشت آذین بسته می‌شود و این ماه را شعبان نامیده‌اند زیرا در آن ارزاق مومنان تقسیم می‌شود و آن ماهی است که عمل در آن چند برابر می‌شود و کار نیکو هفتاد برابر ثمره می‌دهد».
  اما شب نیمه شعبان ، از چنان اهمیتی برخوردار است که هم ردیف و هم پای شب‌های قدر قرار دارد و از این موقعیت می‌توان چون شب‌های قدر ماه مبارک رمضان، برای کسب خیرات و برکات معنوی بهره برد و نهایت تلاش را برای کسب فیض داشت.
  شرافت شب و روز نیمه شعبان
  در میان روزها و شبهای ماه شعبان، شب نیمه این ماه مصادف با ولادت حضرت مهدی (عج) از شرافت ویژه ای برخوردار است.
  از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که پدر بزرگوارشان در پاسخ کسی که از فضیلت شب نیمه شعبان از ایشان پرسیده بود فرمودند:این شب برترین شبها بعد از شب قدر است، خداوند در این شب فضلش را بر بندگان جاری میسازد و از منت خویش گناهان آنان را میبخشد، پس تلاش کنید که در این شب به خدا نزدیک شوید. همانا این شب، شبی است که خداوند به وجود خود سوگند یاد کرده که در آن درخواست کننده‌ای را، مادام که درخواست گناه نداشته باشد، از درگاه خود نراند.
  در بحارالانوار در مورد اهمیت این شب از زبان پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) اینگونه روایت شده است:
  شب نیمه شعبان در خواب بودم که جبرییل به بالین من آمد و گفت: " اى محمد! چگونه در این شب خوابیده‏اى؟ پرسیدم: اى جبرییل! مگر امشب چه شبى است؟ گفت: شب نیمه شعبان است. برخیز اى محمد! پس مرا از جایم بلند کرد و به سوى بقیع برد، در آن حال گفت: سرت را بلند کن! امشب درهاى آسمان گشوده مى‏شوند، درهاى رحمت‏ باز مى‏گردند و همه درهاى خشنودى، آمرزش، بخشش، بازگشت، روزى، نیکى و بخشایش نیز گشوده مى‏شوند. خداوند در این شب به تعداد موها و پشم هاى چارپایان - بندگانش را از آتش جهنم-  آزاد مى‏کند. امشب خداوند زمان هاى مرگ را ثبت و روزی هاى یک سال را تقسیم مى‏کند و همه آنچه را که در طول سال واقع مى‏شود نازل مى‏سازد. اى محمد! هر کس امشب را با منزه داشتن خداوند (تسبیح)، ذکر یگانگى او (تهلیل)، یاد بزرگى او ( تکبیر)، راز و نیاز با او ( دعا)، نماز، خواندن قرآن، نمازهاى مستحبی (تطوع) و آمرزش خواهى (استغفار) صبح کند، بهشت جایگاه و منزل او خواهد بود و خداوند همه آنچه را که پیش از این انجام داده و یا بعد از این انجام مى‏دهد، خواهد بخشید. در حالی نزدت آمدم که تمام فرشته‌ها در آسمان پاهایشان را جفت کرده‌اند عده‌ای تسبیح می‌کنند، عده‌ای در رکوع، عده‌ای در سجود و گروهی ذکر می‌گویند. شبی است که کسی دعا نمی‌کند مگر این که مستجاب می‌شود، کسی چیزی نمی‌خواهد مگر این که به او داده می‌شود، کسی درخواست مغفرت و بخشش نمی‌کند، مگر این که بخشیده می‌شود، کسی توبه نمی‌کند مگر این که توبه‌اش پذیرفته می‌شود. کسی که از خیر این شب محروم شود، از خیر بزرگی محروم شده است. "

  اعمال مهم شب نیمه شعبان
  1- در این شب باید انسان با خداوند رازو نیاز کند و از او بخواهد تا گناهان گذشته اش را بخشوده تا برای ورود به ماه مبارک رمضان مهیا شود.
  2- از اعمال مهم  این شب نمازها و دعاهایی است که در مفاتیح‌الجنان به تفصیل بیان شده است.
  3- نزدیکی جستن به امام زمان (عج) کسی که حجت عصر، ولی امر، راز دارنده بزرگ، صاحب غیبت الهی و دعوت پیامبر گونه، وارث پیامبران و جانشین جانشینان، آقا، امام و مولای ما، امام قائم مهدی است، که  می‌توان با زیارت، مناجات، عرض شوق و شکایت از دوری او، دعا، نماز، دل سوختگی از دوری او، شکر نعمت‌ها،  توسل، پیوستن، پناه جستن و در خواست کمک، پیروزی و فیض و شفاعت به آن حضرت (عج) نزدیک شد .
  4-دعای کمیل را در شب نیمه شعبان فراموش نکنیم!
  بنا بر روایت «کمیل» یار وفادار امیرالمؤمنین (علیه السلام)، در جلسه‌ای یکی از یاران حضرت از ایشان درباره این آیه شریفه سوره دخان «فیها یفرق کل أمر حکیم» سوال کرد، ایشان نیز در تفسیر شب قدر که امور آدمیان در آن مقدر می‌شود به بیان اهمیت شب نیمه شعبان پرداختند و به خصوص برخواندن دعای حضرت خضر (علیه‌السلام) در این شب تاکید کردند.
  پس از اتمام جلسه و آنگاه که کمیل به منزل خود بازگشت، باز به نزد حضرت مراجعه کرد تا دعای خضر را از ایشان فرا گیرد. حضرت نیز نخست او را امر به نوشتن کردند و آنگاه دعای معروف کمیل را برای او خواندند، و سرانجام او را به خواندن این دعا در شب نیمه شعبان سفارش فرمودند.

  اهمیت شب نیمه شعبان در تعالیم اهل بیت علیهم السلام
  عنايتي خاص به زائران حضرت حسين عليه السّلام

  امام صادق عليه السّلام فرمود: وقتي نيمه شعبان مي شود هاتفي از افق اعلي ندا مي دهد كه أَلَا زَائِرِي قَبْرِ الْحُسَيْنِ ارْجِعُوا مَغْفُوراً لَكُمْ وَ ثَوَابُكُمْ عَلَى رَبِّكُمْ وَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّكُمْ اي زائران قبر حسين، شما در حالي به شهر و ديار خود برمي‌گرديد كه مورد بخشش الهي قرار گرفته ايد و ثواب و اجر اين زيارت شما را خداوند متعال و پيامبرش به‌عهده گرفتند. (كافي 4/589)


  امام صادق عليه السّلام فرمود: مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع لَيْلَةً مِنْ ثَلَاثٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ؛ اگر كسي در يكي از اين سه شب، قبر حسين‌بن علي عليهما السّلام را زيارت كند خداوند متعال گناهان گذشته و آينده او را مي آمرزد. راوي عرض مي كند: فدايتان شوم اين سه شب، كدام شبها هستند؟ امام عليه السّلام فرمودند: شب عيد فطر، شب عيد قربان و شب نيمه شعبان. (كتاب المزار، ص 45)


  امام صادق عليه السّلام فرمود: مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ؛ اگر كسي در يك سال حسين‌بن علي عليهما السّلام را در شب نيمه شعبان و شب عيد فطر و شب عرفه زيارت كند خداوند متعال براي او هزار حج و هزار عمره مقبول ثبت مي كند و نيز هزار نياز دنيايي و آخرتي او نيز برآورده خواهد شد. (كتاب ‏المزار ص 50)

  ‏محمدبن ابي‌نصر بزنطي مي گويد از امام رضا عليه السّلام پرسيدم: در كدام ماه قبر شريف اباعبدالله الحسين عليه السّلام را زيارت كنيم؟ حضرت فرمودند: فِي النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ وَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ؛ در نيمه رجب و نيمه شعبان. (كتاب‏ المزار، ص 40)


  ملاقات با پيامبران الهي از نزديك

  امام صادق عليه السّلام فرمود: هركس دوست دارد پيامبران الهي را از نزديك ملاقات كند؛ فَلْيَزُرْ قَبْرَ الْحُسَيْنِ‌بْنِ عَلِيٍّ ع فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ؛ پس بر او لازم است تا در نيمه شعبان قبر حسين‌بن علي عليهما السّلام را زيارت كند؛ چرا كه در چنين روزي ارواح پيامبران عليهم السّلام از خداوند متعال اجازه مي گيرند تا به زيارت حسين عليه السّلام مشرف شوند كه خداوند متعال هم به آنها اجازه مي دهد. (تهذيب‏ الأحكام، ج 6، ص 48)

  توصيه به احياي شب نيمه شعبان

  جبرئيل عليه السّلام از جانب خداوند متعال پيام آورد: يا رسول الله! شب نيمه شعبان را زنده بدار؛ امّتت را هم به اين كار توصيه كن. در اين شب مي توان با اعمال عبادي به خدا نزديك شد چرا كه اين شب شبي است بس شريف و ارزشمند.

  بعد اضافه كرد: امشب شبي است كه لَايَدْعُو فِيهَا دَاعٍ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ وَ لَا سَائِلٌ إِلَّا أُعْطِيَ وَ لَا مُسْتَغْفِرٌ إِلَّا غُفِرَ لَهُ وَ لَا تَائِبٌ إِلَّا تِيبَ عَلَيْهِ؛ هر دعايي در آن مستجاب است و به درخواست هر نيازمندي پاسخ داده مي شود هركه طلب بخشش كند او را مي بخشند و هركه توبه كند پذيرفته مي شود. يا رسول الله محروم واقعي كسي است كه از خيرات اين شب محروم بماند. (وسائل الشيعة، 8/104)

  زنده‌دلي با زنده نگهداري شب نيمه شعبان

  رسول خدا صلّي الله عليه و آله فرمود: هركس كه شب عيد و شب نيمه شعبان را زنده بدارد لَمْ‌يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ قلب او در روزي كه قلبها مي ميرد نخواهد مرد و هيچ‌گاه دل‌مرده نخواهد شد. (ثواب ‏الأعمال، ص77)

  برترين شب بعد از شب قدر

  امام صادق عليه السّلام نقل مي كند كه از امام باقر عليه السّلام در مورد فضليت شب نيمه شعبان سؤال كردند. امام عليه السّلام در پاسخ فرمودند: هِيَ أَفْضَلُ لَيْلَةٍ بَعْدَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ شب نيمه شعبان بعد از شب قدر از ارزشمندترين شبهاست.

  در اين شب خداوند متعال فضلش را به بندگانش عطا مي كند و آنها را مورد آمرزش ويژه خود قرار مي دهد. در اين شب نهايت كوشش خود را به خرج دهيد تا به خدا نزديك شويد. چرا كه در اين شب خدا به خودش قسم خورده كه دست نيازمندي را رد نكند مگر آنكه گناهي را در خواست كرده باشد. همان‌گونه كه خداوند شب قدر را براي پيامبر ما صلّي الله عليه و آله قرار داد اين شب را هم به ما اهل بيت اختصاص داد.

  حضرت ادامه دادند؛ تا آنجا كه مي توانيد در اين شب دعا كنيد و خدا را بستاييد اگر كسي در اين شب صد بار سبحان الله و صد بار الحمد لله و صد بار الله اكبر بگويد غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ مَعَاصِيهِ وَ قَضَى لَهُ حَوَائِجَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ خداوند تمامي گناهان گذشته او را مي آمرزد و نيازهاي دنيا و آخرت او را برآورده مي سازد. (الأمالي‏ للطوسي، ص 29)

  تعجب اميرالمؤمنين عليه السّلام از بي‌تفاوتي نسبت به اين شبها

  اميرالمؤمنين عليه السّلام مي‌فرمود: يُعْجِبُنِي أَنْ يُفَرِّغَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ فِي السَّنَةِ أَرْبَعَ لَيَالٍ در شگفتم از كسي كه چهار شب از سال را به بي‌تفاوتي مي گذراند. آن چهار شب عبارتند از: شب عيد فطر، شب عيد قربان، شب نيمه شعبان و اولين شب از ماه رجب. (مصباح ‏المتهجد، ص 852)

  عرضه اعمال سالانه در شب نيمه شعبان

  امام صادق عليه السّلام فرمود: پدرم امام باقر عليه السّلام مي فرمود: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَدُومَ عَلَى الْعَمَلِ إِذَا عَوَّدْتُهُ نَفْسِي من دوست دارم هر عمل صالحي را كه انجام مي دهم آن‌قدر در آن مداومت داشته باشم تا روحم به آن عادت كند از اين رو اگر به دلايلي عمل مستحبي را انجام ندادم در اولين فرصت آن را به‌جا مي آورم تا نفسم به آن عادت كند. برترين عمل نزد خداوند متعال عملي است كه بر آن مداومت شود.

  سپس فرمود: فَإِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ وَ كُلَّ رَأْسِ شَهْرٍ وَ أَعْمَالَ السَّنَةِ تُعْرَضُ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ تمام اعمال [يك هفته] در هر پنج‌شنبه و [تمام اعمال يك ماه] در اول ماه [بعد] و اعمال يك سال در نيمه شعبان [به خدمت ولي عصر آن زمان] عرضه مي شود. پس اگر مي خواهي عملي را به نفست عادت دهي آن را يك سال ادامه بده. (بحار الأنوار، ج84، ص37)

  رسول خدا صلّي الله عليه و آله فرمودند: مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مِائَةَ رَكْعَةٍ بِأَلْفِ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ هركه در شب نيمه شعبان صد ركعت نماز با هزار قل هو الله احد بخواند(3) روزي كه قلبها مي ميرند قلب او نمي ميرد و تا نمرده است صد فرشته را خواهد ديد كه خيال او را از بيم عذاب الهي آسوده مي كنند به اين ترتيب كه سي ملك از آنها به او نويد بهشت مي دهند. سي ملك ديگر او را از شيطان حفظ مي كنند. سي ملك ديگر روز و شب براي او طلب بخشش مي كنند و ده تاي آخر هم او را در برابر مكر و حيله حيله‌گران و مكاران ياري مي كنند. (إقبال ‏الأعمال، ص 701)

  سفارش امام رضا عليه السّلام در شب نيمه شعبان

  عليّ‌بن حسن فضال مي گويد پدرم گفت كه در مورد نيمه شعبان از امام رضا عليه السّلام سؤال كردم. امام فرمود: هِيَ لَيْلَةٌ يُعْتِقُ اللَّهُ فِيهَا الرِّقَابَ مِنَ النَّارِ وَ يَغْفِرُ فِيهَا الذُّنُوبَ الْكِبَارَ پرسيدم: در اين شب نماز خاصي واجب شده است؟ فرمود: اين شب عمل واجبي ندارد اما اگر دوست داشتي عمل مستحبي به‌جا آوري نماز جعفر طيار را بخوان و در آن بسيار ذكر خدا بگو و استغفار كن و دعا نما. زيرا پدرم مرتب مي فرمود كه دعا در اين شب مستجاب است. عرض كردم مردم مي گويند كه امشب شب صكاك (صدور برات و مقدرات) است. فرمود شب صكاك، شب قدر در ماه رمضان است. (عيون‏ أخبار الرضا عليه السّلام، ج 1، ص29)

به وب سایت شخصی دکتر سهیل طاهری خوش آمدید!

جملات کاربردی حقوقی

 • پیش از انعقاد هر قراردادی با وکیلتان مشورت کنید تا بعدها مجبور به پرداخت حق الوکاله های گزاف نشوید.
 • قبل از امضای هر سند و انعقاد هرگونه قرارداد، به دقت آن را مطالعه نمایید.
 • درباره حقوق خود از وکیلتان اطلاعات لازم را کسب کنید تا در مواجهه با مجریان قانون از حقوقتان آگاه باشید.
 • کار گروهی مشاوره ای و وکالتی بهتر از فعالیت انفرادی می باشد و عقل جمعی بهتر از عقل فردی است.
 • در هنگام دادن چک و یا مبلغ نقدی  حتما رسید دریافت نمایید.

وکیل دادگستری - وکیل پایه یک - وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری

آدرس: تهران، خیابان سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9
تلفن تماس: 3-88689911-021     فکس: 88582580-021
ایمیل: legal@soheiltaheri.com
add: apt 9, 4th floor, no 116, green house, 32 avenue, saadatabad, tehran, iran
Tel:(+98 21) 88689911-3
Fax: (+98 21) 88582580
Email: info@Drsoheiltaheri.com
Email: legal@Drsoheiltaheri.com