رساله حقوق حضرت امام سجاد(ع):

"اما حق شریک آنست که در غیابش کفایتش کنی و در حضورش خود را با او مساوی حساب نمائی و هیچ وقت بدون تصمیم او تصمیم نگیری و به نظر خود بدون مشورت با او عمل نکنی، حافظ مالش باشی و از خیانت به او در امور بزرگ و کوچک پرهیز نمائی زیرا که به ما رسیده است " دست خداوند با شرکاء است؛ تا وقتیکه به هم دیگر خیانت نکنند " و نیرویی نیست مگر به خداوند متعال."

نمرات درس حقوق مدني 6 اعلام گردید

 

 

نمرات درس حقوق مدنی 6

شماره دانشجویی نمره پایان ترم
930658958 15
910203776 12
910313374 12
910106307 17/50
910211907 20
910176619 20
910169075 20
910002533 20
910160336 11
910212742 17/50
910354817 10/50
910258064 20
920322112 10
910208763 9/75
910174831 10/50
910276206 10
910168390 10
910220735 17
910050743 10
84434074 9/75
920361597 17/50
910217357 15/50
910247733 20
910180220 10
910283440 13/50
910421369 13/50
910054803 10
910220011  9/75
910388905 14/50
932239817 11/50
910039508 16
91283200092 20
910164147 18/50
910196727 12
910219053 16
910383945 20
910022627 20
910209984 11/50
930145544 14
910199959 10
900562306 9/75
910183008 10
910065249 13/50
910001374 20
930152307 20
910010422 10
920421241 20
910187698 20
910174041 20
910219397 9/75
910191798 9/75
910227234 10
910190772 10

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آدرس: تهران، خیابان سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9
تلفن تماس: 3-88689911-021     فکس: 88582580-021
ایمیل: legal@soheiltaheri.com
add: apt 9, 4th floor, no 116, green house, 32 avenue, saadatabad, tehran, iran
Tel:(+98 21) 88689911-3
Fax: (+98 21) 88582580
Email: info@Drsoheiltaheri.com
Email: legal@Drsoheiltaheri.com