رساله حقوق حضرت امام سجاد(ع):

"اما حق شریک آنست که در غیابش کفایتش کنی و در حضورش خود را با او مساوی حساب نمائی و هیچ وقت بدون تصمیم او تصمیم نگیری و به نظر خود بدون مشورت با او عمل نکنی، حافظ مالش باشی و از خیانت به او در امور بزرگ و کوچک پرهیز نمائی زیرا که به ما رسیده است " دست خداوند با شرکاء است؛ تا وقتیکه به هم دیگر خیانت نکنند " و نیرویی نیست مگر به خداوند متعال."

نمرات درس حقوق مدنی 2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس اعلام گردید

 

 

 

 

 

 

 

شماره دانشجویی نمره پایان ترم
930189052 12
930209374 18
932243287 10
930209938 19
930143585 19
930165615 17
930166418 13/50
930171508 13
930173135 20
930183646 19
930145828 20
930193667 16
930145331 19
90283200052 16
930211760 12
920426319 10
920358368 10
930245730 9/75
930186541 14
930642199 19
930144838 12
932239482 16
930196521 9/75
932201714 20
930249958 20
920394436 9/75
920388852 10
930209515 19
930148222 20
930209247 9/75
932215046 11
930244102 20
930179392 18
930145856 20
930233437 17/50
930190211 20
930146588 16
930147592 19
932216967 20
930210668 20
932213817 18
930146531 20

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آدرس: تهران، خیابان سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9
تلفن تماس: 3-88689911-021     فکس: 88582580-021
ایمیل: legal@soheiltaheri.com
add: apt 9, 4th floor, no 116, green house, 32 avenue, saadatabad, tehran, iran
Tel:(+98 21) 88689911-3
Fax: (+98 21) 88582580
Email: info@Drsoheiltaheri.com
Email: legal@Drsoheiltaheri.com